تصفیه شرکت

تصفیه شرکت

آنچه درباره تصفیه شرکت باید بدانید (مراحل و مدارک) تصفیه شرکت بخشی از مراحل انحلال یک شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص است. وقتی به صورت اجباری (حکم دادگاه) یا به صورت اختیاری (تصمیم هیات مدیره)، تصمیم به انحلال شرکت یا موسسه ای گرفته می شود، همه حساب های قانونی شرکت یا موسسه باید مورد …


انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت تعریف انحلال شرکت : در صورتی که شرکت ورشکسته شود ، مواقعی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده ، انجام داده و انجام آن غیر ممکن می شود. در مواقعی که شرکت برای تاریخ مشخص و معینی تشکیل شده و آن مدت به اتمام رسیده باشد. در هر زمان که …