اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

اظهار نامه مالیاتی به چه معناست ؟ اشخاص حقیقی و حقوقی برای روشن شدن شرایط مالی کسب و کارشان و محاسبه دقیق آن توسط اداره امور مالیاتی کشور باید اظهارنامه مالیاتی پرکنند. بدین ترتیب با ارسال اظهار نامه نسبت به تعیین میزان مالیات سالانه آنها اقدامات لازم برای پرداخت صورت می گیرد. چه افرادی ملزم …