استعلام کد اقتصادی

استعلام کد اقتصادی

از فرایندِ استعلام کد اقتصادی چه می دانید؟ کار هایی همانند استعلام کد اقتصادی و دریافت شناسه ملی شرکت ها از جمله خُرده فرمایشاتِ امورِ مالیاتیِ شرکت ها است که شاید در ابتدا کمی کسل کننده و بدونِ کاربرد به نظر برسند . اما حقیقت این است که این کدِ ۱۲ رقمیِ نبضِ حیاتِ کسب …