ثبت کد اقتصادی

ثبت کد اقتصادی

آنچه درباره ثبت کد اقتصادی باید بدانیم ثبت کد اقتصادی یا اخذ کد اقتصادی مالیاتی یا دریافت کد اقتصادی دارایی ، در واقع یکی از مهم ترین نیازهای کسب و کار برای فعالان این حوزه در ایران است. کد اقتصادی، تا سال ۱۳۹۹، کدی ۱۲ رقمی بود که از سوی واحد عملیات سازمان امور مالیاتی …


اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی چیست؟ چه کسانی باید کد اقتصادی دریافت کنند؟   فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است. دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و …