اخذ رتبه پیمانکار

اخذ رتبه پیمانکار

داستانِ اخذ رتبه پیمانکار چیست؟! ما جزئیاتِ اخذ رتبه پیمانکار را پس از توضیحِ مختصری از ماهیت و وظیفه یک شرکت پیمانکاری برایتان شرح می دهیم. اولین بار شرکت های پیمانکاری ، به جهتِ نیازی که کمپانی های مهندسی به وجود آن ها داشتند شکل گرفتند. همان طور که از نامِ این واژه مشخص است …