مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع

مدارک مورد نیز برای ثبت اختراع مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع پیش از ثبت اظهارنامه‌ی اختراع باید تصویر مدرک هویتی اشخاص حقیقی (شناسنامه و کارت ملی) و تصویر مدارک لازم برای اشخاص حقوقی (وکالت‌نامه، آگهی روزنامه رسمی و…) و ضمایم مورد نیاز اظهار نامه تهیه شوند. ضمایم اظهارنامه عبارت‌اند از: ۱- توصیف اختراع همان‌طور …