مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع

ثبت اختراع

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع
پیش از ثبت اظهارنامه‌ی اختراع باید تصویر مدرک هویتی اشخاص حقیقی (شناسنامه و کارت ملی) و تصویر مدارک لازم برای اشخاص حقوقی (وکالت‌نامه، آگهی روزنامه رسمی و…) و ضمایم مورد نیاز اظهار نامه تهیه شوند. ضمایم اظهارنامه عبارت‌اند از:

ادامه خواندن “مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع”