ثبت شرکت مسئولیت محدود
ثبت شرکت مسئولیت محدود
ثبت شرکت مسئولیت محدود
نحوه ثبت شرکت مسئولیت محدود شرکت مسئولیت محدود نوعی شرکت بازرگانی است که یکی از رایج ترین شرکت ها در ایران نام گرفته است. اغلب بین اعضای یک خانواده یا دوستان و آشنایان تشکیل می شود. موضوع فعالیت شرکت مسئولیت محدود باید در زمینه تجارت باشد. ویژگی های شرکت مسئولیت محدود ـ سرمایه شرکت مسئولیت محدود […]
ثبت شرکت سهامی خاص
 ثبت شرکت سهامی خاص
نحوه ثبت شرکت سهامی خاص شرکت سهامی خاص شرکت بازرگانی است که بین سه نفر یا بیشتر که معمولاَ از دوستان و آشنایان یکدیگر می باشند تشکیل شده که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط بنیانگذاران تامین می گردد و سرمایه آن به سهام تقسیم می شود  و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی […]
شروع چت
سلام
چگونه میتوانم کمکتان کنم؟