ثبت شعبه ونمایندگی

ثبت شعبه یا نمایندگی

ثبت شعبه یا نمایندگی  • تعریف شعبه شرکت خارجی : بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی ( مادر) است که مستقیماَ به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می …


ثبت شرکت در مناطق ازاد

ثبت شركت در منطقه آزاد

ثبت شركت در منطقه آزاد ثبت شركت در منطقه آزاد ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاري جهت تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني و رشد و توسعه اقتصادي به وجود امده است… سختگیری های ارزی و اداری در این مناطق کمتر بوده و قوانین حاکم ، از محدودیت های کمتری برخوردار می باشد. …


انحلال شرکت

ثبت شرکت بین المللی(حق الوکاله)

ثبت شرکت بین المللی شرکت تجاری به شرکتی گفته می شود که کارهای بازرگانی انجام می دهد. طبق آنچه از قانون تجارت استنباط می شود، ثبت شرکت بین المللی  قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند. شرکت بین المللی (International Corporation) به شرکت هایی گفته …


ثبت-موسسه-آموزشی

ثبت موسسه اموزشی

ثبت موسسه آموزشی   ثبت موسسه آموزشی باید بدانید که ثبت موسسه آموزشی  از انواع غیر تجاری محسوب می شوند،که هیچگونه دخالتی در تجارت ندارند. ثبت موسسه اموزشی به دو قسمت تقسیم می شوند گروه اول افرادی که قصد اصلی آن ها از تاسیس موسسات این است که سود به دست آمده برایشان مهم نیست …


مؤسسات غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری

موسسات غیر تجاری : ثبت موسسه غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تشكیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی …


ثبت ایده

ثبت ایده

مراحل ثبت ایده ثبت ایده واژه و مفهوم انتزاعی بر گرفته از تراوشات مغزی ما انسانهاست که مالکیت معنوی نام گرفته یا یک اثر ذهنی است . به جای به جای مالکیت معنوی، بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده کنیم  این واژه ترجمه ی Intellectual Propertyاست Intellectual به معنی ذهنی و فکری، Property هم به معنای دارایی یا مالکیت …


برند های معروف و تاریخچه ی آنها

برند های معروف و تاریخچه ی آنها

لوگوهای منحصر به فرد شرکت ها:   برند های معروف و تاریخچه ی آنها نقش مهمی در رشد و ارتقا یک شرکت دارد. امروزه اکثر مردم نسبت به محصولی که می خرند یا خدماتی که دریافت می کنند آگاه هستند. علاوه بر کیفیت، مشتریان به دیگر جنبه ها مانند مسئولیت اجتماعی، سازگاری با محیط زیست …


ثبت-شرکت-سهامی-عام

ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام    مراحل ثبت شرکت سهامی عام شرکت سهامی عام دارای یک ویژگی عمده است و این است که موسسین بخشی از سرمایه شرکت را با فروش سهام به مردم تامین می کنند. در این شرکت، شرکا به همان مبلغ اسمی که سهام دارند، مسئولیت به عهده می گیرند. مبلغ اسمی سهام، ارزش …


ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند. که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند. باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،شرکت سهامی خاص نامیده …


ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود ـ سرمایه شرکت مسئولیت محدود به سهم الشرکه تقسیم می شود نه به سهام و در شرکت مسئولیت محدود برگه ای با نام سهم ااشرکه هر شخص صادر نخواهد شد. ـ مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت محدود به میزان سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری کرده …