کارت بازرگانی


کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی 

دریافت کارت بازرگانی در قوانین ایران برای واردات و صادرات کالا برای تاجران ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای آن  باشند.
صدور کارت موکول به آن است که بازرگانان موسسه و یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد. در شرکت های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسئول شرکت صادر می‎شود. بازرگانانی که تقاضای صدور کارت می‎نمایند باید طبق فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله متقابله است.یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی این کارت داده می‎شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.

یکی از خدمات ثبت ملاصدرا در دسته خدمات بازرگانی، اخذ، تمدید و یا ابطال کارت آن می باشد. تشریفات صدور كارت بازرگانی در اداره كل ثبت شركتها و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت خواهد پذیرفت .

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز اخذ کارت برای شخصیت حقوقی

مرحله اول :
۳ قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل
امضا وکالتنامه، ارائه گواهی پلمپ دفاتر که یکسال از تاریخش نگذشته باشد
آدرس و کد پستی تجارتخانه (فقط آدرس تهران)
آدرس و کدپستی محل سکونت مدیرعامل
مهر و امضا فرم های مربوطه: اظهارنامه و سرمایه کارت بازرگانی و وکالتنامه

مدارک مورد نیاز اخذ کارت برای شخصیت حقیقی

مرحله اول :
۳ قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی (پشت و رو)، کپی شناسنامه
امضا وکالتنامه، جهت اظهارنامه و اوراق دفاتر پلمپ- امضا اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
ارائه آدرس و کدپستی تجارتخانه: (همان آدرسی که سند مالکیت یا اجاره نامه با کاربری اداری به اسم شخص باشد)فقط آدرس تهران
آدرس و کدپستی محل سکونت شخص
سرمایه (غیر نقدی)

مراحل دریافت کارت عبارتست از :

مرحله اول :
عقد قرارداد
مرحله دوم :
تکمیل مدارک
جهت انجام سریع و به موقع ثبت شرکت تان می بایست مدارک مورد نیاز را در کوتاه ترین زمان تکمیل و به کارشناس تکمیل مدارک تحویل دهید.
جهت سهولت کار می توانید مدارک خود را از طریق سامانه مشتریان ارسال کنید
مرحله سوم :
اظهارنامه
در این مرحله اظهارنامه که توسط کارفرما امضا شده است، ارجاع می شود
مرحلــــه چهارم :
پلمپ دفاتر
مشتری می بایست دفاتر پلمپ خود را دریافت نماید
مرحله پنجم
امور مالی و مالیاتی
کارفرما می بایست مفاصا حساب مالی و نیز کد اقتصادی خود را دریافت نماید.
مرحله ششم
وقت اتاق
پس از تکمیل مدارک، از سوی کارشناس برای کارفرما وقت اتاق گرفته می شود.

مراجعه به دارایی:

طبق ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه به دارائی جهت پرداخت دو در هزار سرمایه اولیه شرکت بابت حق تمبر الزامی است.

پلمپ دفاتر شرکت ظرف یکماه از تاریخ ثبت شرکت الزامی است.

امور مربوط به کارت بازرگانی از طریق  سامانه استعلام کارت بازرگانی هوشمند  انجام می پذیرد.