مشاوره رایگان :

جهت مشاوره رایگان امور ثبتی و حقوقی خود فقط کافیست شماره تلفن خود را برای ما ارسال نمائید، تا کارشناسان و وکلای مجرب ما در کمتر از ۶۰ ثانیه با شما تماس بگیرند .

تماس آنی

نمونه نام شرکت

چند نمونه نام شرکت برای آشنایی بیشترِ شما !

دیدنِ نمونه نام شرکت میتواند دستِ شما را برای انتخابِ بهتر باز بگذارد و در حقیقت به شما ایده بدهد. ما در ادامه شما را با چند نمونه نام شرکت که انتخابِ آن ها از لحاظِ قانونی ایرادی ندارد آشنا می کنیم.

 

1 آیتین به وجود آمدن 31 داتیس سردار داریوش 61 رامش شادی و سرور
2 آرشام بسیار نیرومند 32 دها زیرک 62 رانی زن حاکم هندوان
3 آرون نیک صفت 33 دایا زر سرخ ، طلا 63 رایکا مطلوب،معشوق
4 آروند فر و شکوه 34 دایان قلعه ،دژ 64 رخشان فروزان
5 آراد نام فرشته ای 35 درنیکا مروارید با ارزش 65 رزمین نام قدیمی زرتشتی
6 آریاز راهنما و رهبر 36 پانیک خوش قدم 66 رزین باوقار محکم
7 آزما آزموده 37 سها ستاره 67 رسا بلند
8 آسانا آسان و بی زحمت 38 سپنتا مقدس 68 روبین از فرزندان یعقوب
9 آوش مانند آب 39 سپند مهر نامی قدیمی 69 سکا قومی از نژاد آریایی
10 اروین تجربه 40 سامه سوگند،عهد و پیمان 70 گُشتا بهشت
11 اریسا نام گل 41 سپهر آسمان 71 دها زیرک
12 آوام رنگ 42 سپیدان قلعه ساخت جمشید 72 داشا عطا و بخشش
13 آویسا مانند آب 43 ساتیدا نام کوهی 73 هاتور از الهه های مصر
14 آندیا دختر پاک،فرشته 44 سروش پیروی از حق 74 هارد روز25 ماه شمسی
15 آپادانا قصر پادشاه هخامنش 45 سیمین نقره فام 75 هاله حلقه ماه
16 آژند گِل و لای 46 سورنا نوعی ساز 76  هامون صحرا
17 آسال اساس و پایه 47 سینداد از مرزبانان پارسی 77 هژیر شیر
18 بهداد بهترین هدیه 48 روشا روشنی روز 78 مستور پوشیده
19 بهراد نیکی بخش 49 رویین پهلوان 79 هوران خورشیدی
20 به نگار بهترین چهره 50 رها آزاد 80 هورداد بخشش آفتاب
21 باهر زیبا 51 رهام پهلوان ایرانی 81 هورمند خورشیدگونه
22 پایون آرایش 52 رهی رونده،مسافر 82 هومان نیک اندیش
23 پایکار فرمانروای ایرانی 53 راویا شهرت 83 دریک سکه
24 پرنیان حریر چینی 54 راتین سردار اردشیر دوم 84 دینا داور
25 پرشاد ملکه ایرانی 55 راجان جد زرتشت 85 پارمین تکه های بلور
26 پراهام معرب ابراهیم 56 رادنوش زن شیرین طبع 86 آرویج همیشه سبز
27 پرمون زینت و آرایش 57 راشنو فرشته عدالت 87 راستین حقیقت
28 پویش روان 58 راشین جویباری با سبزه زار 88 مانا ابدی
29 پیشداد اولین قانونگذار 59 راما معبود در اساطیر هند 89 پایا پایدار
30 ثمین با ارزش 60 رامان از خدایان بابل 90 ساتیدا شهرت
91 آستیاژ شهرت 121 آذرمن 151 بهسا نیکان
92 آذین زینت،آراستن 122 آذرنگ روشن مثل آتش 152 بهیان تندرست
39 تیوا ناز و کرشمه 123 آذریاس زیبارو و معطر 153 برزان شکوه
94 یارا نیرو 124 آذرین گرم وسوزان 154 باسل شجاع
95 راهاد نام رود 125 آذرم کارزار 155 بالان رشد
96 رادیس پرگار 126 آرا آراستن 156 باهره درخشان
97 آرتا پاک و مقدس 127 آرال نام دریاچه ای 157 بایا ضروری
98 تهور شجاعت(عمید) 128 آرامه آرام 158 بدرام آراسته
99 رابین مشاور 129 آرتانا آرامشبخش 159 بهلین خوش قول
100 تکین دلاور،نام آور 130 آرسن مرد مبارز 160 بژال جوانه
101 برنا جوان 131 آرمیتی فروتنی 161 پدیدار آشکار
102 طهور پاک 132 آرنیکا نیک سرشت 162 پرارین نیکو
103 طراوت تازگی 133 آروشا درخشان 163 پندار فکر و اندیشه
104 تابناک درخشنده 134 آرون خوی خوش 164 پیلتن تنومند
105 شایسته برتر 135 آریاراد شجاع و دلیر 165 پینار چشمه
106 طلیعه پرتو نور 136 آسال اساس و بنیان 166 ترنم نغمه
107 وندا امید آرزو 137 آسو شتاب و کوشا 167 تمیم سرسخت و استوار
108 فراز بلندی 138 آکام سرزمین بلند 168 تخشا کوشا و سعی کننده
109 عروج بالا رفتن 139 آلتین طلا 169 تامیلا بخشنده
110 صعود بالا رفتن 140 آنوش جاوید 170 تانسو تمیزی
111 سپهر آسمان 141 آنیل مشهور 171 تورال جاوید
112 افق کناره آسمان 142 آوین آویسا آب زلال 172 تیوان توانا
113 افلاک عرش آسمان 143 آی پارا تکه ماه 173 جریر گویا و جاری

 

114 آئین روش 144 آنیک ماه بی همتا 174 اروند فر و شکوه
115 آبتاب صاف و زلال 145 آیدینا روشن 175 ابرار نیکان
116 آبگینه شیشه و بلور 146 آیلا هاله ی ماه 176 ارتا پاک و مقدس
117 آبین به رنگ آب 147 برمند سودمند 177 اردکام پاکی
118 آتیلا شجاع ، نامدار 148 برین بالا بلندمرتبه 178 ارزین ارزشمند
119 آتین موجود شده 149 بهان خوبی 179 ارشان دلیر و دلاور
120 آدلان جنگجوی پیروز 150 بهفر شکوهمند 180 اسنا بلندتر عالیتر

 

181 اوستا کتاب مقدس 211 سپندار بردبار و فروتن 241 آژند گِل و لای
182 ایاز نسیم 212 سپیتا سفیدترین 242 تاوریژ نام قدیم تبریز
183 اریس زیرک 213 سورا توانا 243 آرای آرا در لغات مرکب
184 اسپنتا پاک و مقدس 214 شایا شایسته 244 شار به معنای شهر
185 اکسیر کیمیا 215 شایگان ممتاز شایسته 245 ساوالان دهی در تبریز
186 ارشا مقدس 216 شوار حسن وجمال 246 اسپرسا واحد اندازه گیری
187 الوان رنگها 217 شهام چالاک 247 اسپرلوس کاخ
188 الیار یار و یاور 218 شیدور رخشنده 248 استاژیر کارآزموده
189 حُلما بردباران صبوران 219 شایلین بی همتا 249 ایرمان مهمان
191 دیان قاضی داور حاکم 221 طنان بلند آوازه 251 لبیب خردمند و دانا
192 داتام آفریننده 222 فرهان باشکوه و بزرگ 252 سیکاس درخت همیشه سبز
193 دادجو خواستار عدالت 223 فرهور باشکوه 253 آرنیکا آریایی نیک پندار
194 دادفر دارنده شکوه 224 فرابین بلندنظر 254 فرزام لایق و شایسته
195 رَزان باوقار 225 فراس دلیر و شجاع 255 فروز روشنی

 

قوانین انتخاب اسم شرکت

نمونه نام شرکت

1 : به عنوان اولین قانون باید بگوئیم که ادره ثبتِ نامِ شرکت ها ، از تائیدِ نام هایی که ریشه در فارسی ندارند جلوگیری می کند. برای مثال یک شرکت که در زمینه طراحی و معماریِ ساختمان ها فعالیت می کند، حقِ انتخابِ نامِ انگلیسی ” رُمانسک ” را برای شرکت خود ندارد. چرا که این واژه تماماً بیگانه است و در زبان انگلیسی معادلِ فارسی دارد.

2 : یکی از زبان های معروفِ دنیا ، زبانِ لاتین است که  در قلبِ کشورِ ایتالیا رواج دارد. یک واژه لاتین می تواند با یک واژه انگلیسی تفاوت داشته باشد.اما برگزیدنِ زبانِ لاتین به هر نحو و شیوه ای در انتخاب نام شرکت ممنون است.

3 : مسئولینِ تائیدِ نام شرکت ها بر این باور هستند که شما باید در انتخاب نام شرکت خود خلاقیت به خرج بدهید . در حقیقت باید به شدت از انتخابِ اسامی تکراری و قبلا به ثبت رسیده شده خود داری کنید.

به همین منظور ما به شما سایتی  را معرفی می کنیم که می توانید با مراجعه به آن از تکراری یا جدید بودنِ نامِ انتخابی خود برای شرکت تان اطمینان حاصل کنید. این مهم تنها با سرچِ دامنه www.ilenc.ir محقق می شود.

4 : شما جایز هستید هر گونه اسمِ عَلَم ( خاص ) را برای شرکت خود انتخاب کنید. یعنی اسمی که به یک فرد یا گروه خاص اشاره دارد. برای مثال : سارا ، بردیا ، ایران و …

5 : شما نمی توانید از اعداد به صورت فرمِ ریاضی آن ها استفاده کنید. برای مثال نمی توانید نامِ شرکت خود را “3 دوست” بگذارید. هر عدد به صورت حروف فارسی باید قید شود. برای مثال : “دوازده مردِ خشمگین” .

6 : از انتخابِ نام هایی که تحتِ پوششِ بنیاد شهید و امور ایثار گران هستند خود داری کنید.

7 : شما اجازه ندارید از القاب و نامِ شعرا ، اندیشمندان و مکتشفانِ عصرِ حاضر استفاده کنید. اما به انتخابِ اسامیِ افرادِ مشهوری که در گذشته زندگی می کرده اند ایرادی وارد نمی شود.

برای مثال : ” داروسازی ابن سینا” ، “انتشاراتِ سعدی” ، “کمپانیِ واکسن سازیِ لویی پاستور” و … از القابی هستند که انتخاب آن ها به عنوان نام شرکت جایز است.

8 : لطفا اگر کمپانی شما شراکتی است، از چسباندنِ حروفِ ابتدایی نام های شرکاء به یک دیگر و ساختنِ یک کلمه بی معنی خود داری کنید. چرا که به انتخابِ این گونه نام ها ایراد وارد می شود.

برای مثال : کاظم ، وحید ، بهمن ، یاور و نادر نمی توانند حروفِ ابتدایی نام های خود را به هم چسبانده و نامِ ” کوبین ” را برای شرکت خود انتخاب کنند.

9 : اسم باید حد اقل از 3 کلمه مستقل از هم تشکیل شده باشد. به اصطلاح رایج تر 3 سیلابی باشد. برای مثال : گلابِ نابِ قمصر.

10 : نامِ انتخابی شما نباید به هیچ عنوان با شان و مقدساتِ جمهوری اسلامی ایران در تضاد بوده و منافات داشته باشد.

شروع چت
سلام
چگونه میتوانم کمکتان کنم؟