مشاوره رایگان :

جهت مشاوره رایگان امور ثبتی و حقوقی خود فقط کافیست شماره تلفن خود را برای ما ارسال نمائید، تا کارشناسان و وکلای مجرب ما در کمتر از ۶۰ ثانیه با شما تماس بگیرند .

تماس آنی

اساسنامه شرکت

با نمونه اساسنامه شرکت ها بیشتر آشنا شوید!

نمونه اساسنامه شرکت ها معمولا با یک دیگر متفاوت است. یعنی مفاد اساسنامه شرکت سهامی خاص با یک نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود تمایز دارد.

اهمیت تنظیم اساسنامه شرکت :

اما چه چیزی باعث اهمیت یافتن و جبرِ قانونی تنظیم اساسنامه ای اختصاصی برای هر شرکت می شود؟ از نامش مشخص است! اساسنامه. یعنی تمامِ آنچه که قرار است بر پایه و اساسش فعالیت شرکت آغاز شود.
در این سندِ طلائی و حیاتی، نقشه و شمای اصلی یک شرکت طرح ریزی شده. هیچ شرکتی نمیتواند بنا شود مگر آن که قبل از شروع به فعالیت رسمی و حرفه ای اش حد و مرزِ تمامِ اختیارات اعضایش مشخص شده باشد.

چطور می شود شروع به فعالیت تجاری در شرکتی کرد که نحوه عزل و نصب مدیران، بازرسان، مجمع عمومی و نقشِ سایر کاراکترانش مشخص نشده باشد. اصلا امکان دارد که سرمایه ای به شرکت آوره شود و در ابتدای کار میزانِ دقیق و قانونی آورده نقدی یا غیرنقدی شرکت کتباً در جایی منظور نشود؟!
هیچ شرکتی که سودای موفقیت و کسب بلند مدتِ سود و عایدی را داشته باشد، پایه هایش را بر روی آب بنا نمی کند. شرکتِ بدون اساسنامه مصداقِ بارزِ خانه ای بر روی آب است.
پس اگر بخواهیم خلاصه تر نتیجه بگیریم، باید بگوئیم که اساسنامه، حکمِ سیستمِ مغز و اعصاب و فرمانده اندامِ شرکت را دارد. در اساسنامه ها، میزان آورده و سرمایه، مرزِ وظایف و اختیارات، شیوه و مدت زمانِ عزل و نصب اعضاء، معین کردنِ جانشینِ مدیر و شیوه فعالیت هر یک از منابع انسانیِ سازمان به روشنی قید شده است.

اجبار داشتن اساسنامه

نکته دیگری که اشاره به آن قطعا خالی از لطف نیست، اجبارِ داشتن اساسنامه برای شرکت های گوناگون است. برای مثال شرکت های تضامنی و یا مسئولیت محدود ، جبرِ قانونی برای تنظیم و تسلیم اساسنامه ندارند و در ازایش باید شرکتنامه اختصاصی خود را داشته باشند. اما شرکت های سهامی خاص و شرکت های سهامی عام ملزم به تهیه و تنظیمِ دقیق اساسنامه هستند.
شرکتنامه ها ابداً بی اعتبار و کم اهمیت نیستند و به معنای عدم رسمیت و قانون مند نبودن یک شرکت نیست. قوه قضائیه بریده و خلاصه دقیقی از اساسنامه شرکت ها را در اختیار شرکت های تضامنی ، نسبی و یا با مسئولیت محدود گذاشته و آن را شرکتنامه می نامد.

اساسنامه شرکت

قالبِ کلی و نمونه اساسنامه شرکت ها به چه شکل است؟

در این قسمت شما با فرم عمومی یک نمونه اساسنامه شرکت آشنا میشوید:

1 : در قسمت ابتدایی فرم باید نام کامل شرکت نوشته شود
2 : شرکت شما در چه زمینه ای فعالیت میکند؟ هر چه که باشد باید در قدم دوم موضوع و محتوای فعالیت شرکت خود را قید کنید
3 : شرکت شما دقیقا چه مدت است که تاسیس شده؟
4 : مکانِ استقرار شرکت شما در کجاست ؟ ( چنانچه شرکت شما زنجیره ای است و چند شعبه دارد باید محل استقرار شعب را هم قید کنید. )
5 : در گام پنجم باید میزان سرمایه شرکت را ضمیمه فرم کنید
6 : شرکت شما چند سهام بی نام و چند سهام بانام دارد. در ضمن باید مبلغ اسمی آن هم در قسمتِ ششم فرم لحاظ کنید
7 : در بخش هفتم فرم، مبلغ پرداختی برای هر سهم را تعیین کنید ( شیوه استرداد بقیه اسمی هر سهم را هم باید مشخص کنید )
8 : به چه شیوه ای سهام های بانامِ خود را انتقال می دهید؟
9 : شما با چه روشی سهام با نام خود را به سهام بی نام بدل می کنید؟ و ایضاً به چه طریقی سهام بی نام خود را به سهام با نام تبدیل می کنید؟
10 : احتمالش را می دهید که در آینده ای نزدیک اوراق قرضه صادر کنید؟ اگر این احتمال را میدهید باید در قسمتِ دهمِ فرم شروط و ترتیبش را قید کنید
11 : برای کم و زیاد کردن سرمایه و آورده نقدی و غیر و نقدی به شرکتتان چه ترتیبی اتخاذ کرده اید؟
12 : در چه مواقعی قصد دارید اقدام به دعوت مجامع و فراخواندنِ آن ها بکنید؟
13 : مقرراتی در باب تعیین سقفِ تشکیل مجامع عمومی دارید؟
14 : معین کردنِ جانشینِ مدیر و شیوه فعالیت هر یک از منابع انسانیِ سازمان شما به صورت است؟
15 : مرزِ اعمال نفوذ مدیران شرکت را باید در گام پانزدهم به دقت و مبسوط ذکر کنید
16 : مدیران چه تعداد سهام تضمینی به صندوق شرکت واریز می کنند؟
17 : شرکت شما بازرس یا بازرسانی دارد؟ باید شیوه انتخاب آن ها و حدودِ زمانیِ ماموریت آن ها به دقت ذکر شود
18 : ابتدای فعالیت و انتهای فعالیت سال مالی شرکت خود را مشخص کنید
19 : در صورتی که شرکت شما منحل شود با چه سیستم و شیوه ای تصفیه مالیاتی را انجام می دهید؟
20 : در قسمت انتهایی فرم باید نحوه و سبکِ تغییرات اساسنامه شرکت را بیان کنید.

نمونه اساسنامه ثبت شركت با مسئوليت محدود :

شماره ثبت :…. تاريخ ثبت:…
ماده ١ . نام و نوع شركت : شركت…. با مسئوليت محدود.
ماده ٢ . موضوع فعاليت شركت عبارت است از : …………….

ماده ٣ . مركز اصلي شركت:
…….. به کدپستی:…….
ماده ٤ . سرمايه شركت مبلغ…. ﷼ كه مشتمل بر….. ﷼ سرمايه نقدي و صفر ﷼ سرمايه
غيرنقدي مي باشد.

ماده ٥ . مدت شركت :

از تاريخ ثبت شرکت به مدت نامحدود.

ماده ٦ . تابعيت شركت :

تابعيت شركت ايرانی است.
ماده ٧ . دعوت براي تشكيل مجامع عمومي  : توسط ھر يك از اعضاء ھيئت مديره يا مديرعامل و يا احدي از شركاء به وسيله دعوتنامه كتبي از طريق پست سفارشي و يا درج آگھي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواھد آمد، فاصله بين دعوت تا تشكيل مجمع حداقل ده روز و حداكثر ٤٠ روز خواھد بود.

ماده ٨ . وظايف مجمع عمومي عادي يا بطور فوق العاده:
ماده ٩ . وظايف مجمع عمومي فوق العاده:

ماده ١٠ . تصميمات شركاء : در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چھارم سرمايه كه اكثريت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده ١٠٦ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواھد بود.
ماده ١١ . ھيئت مديره : شركت مركب از …. نفر خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي يا بطور فوق العاده از بين شركاء و يا از خارج انتخاب مي شوند.
ماده ١٢ . ھيئت مديره از بين خود و يا خارج از شركاء يك نفر را به سمت رئيس ھيئت مديره و يك نفر را به سمت مديرعامل برگزیند.
ماده ١٣ . جلسات ھيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات ھيئت مديره با اكثريت آراءمعتبر است.
ماده ١٤ . دارندگان حق امضاء کليه اسناد و اوراق بھادار و تعھد آور شرکت از قبيل چک سفته بروات و قراردادھا و
عقود اسلامي و اوراق عادی و اداری با امضاء …… منفرداً/ متفقاً ھمراه با مھر شرکت معتبر ميباشد.

ماده ١٥ . اختيارات نماينده قانوني شركت:

ماده ١٦ . سال مالي شركت :
از اول فروردين ماه ھر سال شروع و تا29 اسفند ماه ھمان سال خاتمه می يابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاريخ تاسيس شرکت است.
ماده ١٧ . مجمع عمومي عادي شركت در ظرف مدت چھار ماه اول ھر سال پس از انقضاي سال مالي شركت تشكيل ولي ممكن است بنا به دعوت ھر يك اعضاء ھيئت مديره يا شركاء مجمع عمومي بطور فوق العاده تشكيل گردد .

ماده ١٨ . ھيچ يك از شركاء حق انتقال سھم الشركه خود را به غير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چھارم سرمايه شركت كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سھم الشركه بعمل نخواھد آمد مگر به موجب سند رسمي .

ماده ١٩ . ھر يك از اعضاء ھيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و ھمچنين حق امضاء خود را به ھر يك از شركاء براي ھر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و ھمچنين ھيئت مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده ٢٠ . تقسيم سود : از درآمد شركت در پايان ھر سال مالي ھزينه ھاي اداري، حقوق كاركنان و مديران، استھلاكات، ماليات و ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سھم الشركه بين شركاء تقسيم خواھد شد .

ماده ٢١ . فوت يا محجوريت ھر يك از شركا باعث انحلال شركت نخواھد شد و يا ولي محجور مي تواند به شركت خود ادامه دھند. در غير اين صورت بايستي سھم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت و يا به شريك ديگري منتقل و از شركت خارج شوند .

ماده ٢٢ . شركت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواھد شد .

ماده ٢٣ . در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركا، راي به انحلال شركت دھد يك نفر از بين شركا و يا خارج از شركت به سمت مدير تصفيه تعيين خواھد شد، وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت مي باشد .

ماده ٢٤ . اختلافات حاصله بين شركا شركت از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواھد شد

ماده ٢٥ . در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق قانون تجارت ايران و ساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواھد شد

ماده ٢٦ . اين اساسنامه در ٢٦ ماده و ٢ تبصره تنظيم و در جلسه مورخ ……… به تصويب مجمع عمومي موسسين/فوق العاده رسيد و ذيل تمام صفحات آن امضاء شد.

اساسنامه ها – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شروع چت
سلام
چگونه میتوانم کمکتان کنم؟