مشاوره رایگان :

جهت مشاوره رایگان امور ثبتی و حقوقی خود فقط کافیست شماره تلفن خود را برای ما ارسال نمائید، تا کارشناسان و وکلای مجرب ما در کمتر از ۶۰ ثانیه با شما تماس بگیرند .

تماس آنی

مقررات ثبت اختراع

نکات مهم درباره مقررات ثبت اختراع در ایران

مقررات ثبت اختراع چیست؟ ثبت اختراع، ثبت طرح صنعتی و ثبت علائم تجاری و برند، همه بر اساس قانونی انجام می شود که در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. خدمات ثبت اختراع و ثبت برند و دریافت هر نوع گواهینامه و استاندارد و مجوز صنفی در سراسر کشور از طریق هلدینگ ملاصدرا در اسرع وقت برای متقاضی حقیقی و حقوقی انجام می شود. در این گفتار، مروری داریم بر مفاد مهم مقررات ثبت اختراع در ایران.

اگر شما متقاضی گرامی، خواستار ثبت اختراع هستید و با پرسشی روبرو شدید ،مراتب را از طریق بخش کامنت در انتهای گفتار به اشتراک بگذارید.

با ما همراه باشید.

منظور از اختراع چیست؟

اختراع طبق ماده یکم مقررات ثبت اختراع در ایران، نتیجه یک فکر است. برای نخستین بار، فرآیند خاصی را مطرح می کند و مشکلی را در یک حرفه یا صنعت، حل می کند.

چه اختراعی را می توان ثبت کرد؟

این یک پرسش متداول است. هر چیزی را نمی توان به عنوان اختراع ثبت کرد. اختراعی قابل ثبت است که حاوی یک ایده و ابتکار جدید بوده و کاربرد صنعتی داشته باشد یعنی قابلیت راستی آزمایی و ابطال پذیری باشد. مسبوق به سابقه هم نباشد.

چه اختراعی کاربردی محسوب می شود؟

اختراعی کاربردی تلقی می شود که در رشته ای از صنعت، قابل استفاده یا کاربرد باشد. منظور از صنعت، صنایع دستی و کشاورزی و ماهی گیری و صنعت خدمات نیز هست.

گواهینامه اختراع چیست؟

سندی است که توسط اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از شخص دارنده مالکیت اختراع پذیرفته شده، صادر شده و از حقوق انحصاری آن می تواند بهره مند شود.

چه مواردی، اختراع محسوب نمی شود؟

طبق ماده 4 مقررات ثبت اختراع در ایران، موارد زیر، از حیطه حمایت از اختراع خارج می شود:

 • هر نوع کشف و ارائه نظریه علمی و روش های ریاضی
 • هر نوع آثار هنری تجسمی و غیر تجسمی
 • هر نوع طرح و روش های انجام کار تجاری و فعالیت ذهنی
 • هر نوع روش تشخیصی بیماری انسان یا حیوان (غیر از فرآورده های دارویی)
 • منابع ژنتیک و اجزا ژنتیک تشکیل دهنده آن
 • هر چیزی که پیش تر در فنون و صنایع ، پیش بینی شده باشد.

اگر اختراعی 6 ماه پیش انجام شده و اطلاع رسانی گردیده باشد، مانع ثبت اختراع نیست.

چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع

 • حقوق اختراع ثبت شده منحصر به مخترع تعلق دارد.
 • اگر شماری از افراد، در ایجاد اختراعی مشارکت داشته باشند، حقوق ناشی از اختراع، به آن ها تعلق می گیرد.
 • اگر 2 یا چند نفر، مستقل از دیگری، اختراع واحدی کرده باشند، شخصیتی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کند، یا در صورت ادعای حق تقدم، هر یک بتواند اثبات کند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده است، مشروط بر این که اظهارنامه مذکور، مسترد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.
 • هر نوع حق ناشی از اختراع ثبت شده، قابل انتقال است. پس از فوت صاحب حق، به ورثه وی منتقل می شود.
 • اگر اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق آن متعلق به کارفرما است. مگر این که در قرارداد، خلاف آن ذکر شده باشد.
 • نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود. مگر این که کتبا از اداره مالکیت صنعتی درخواست نماید که نامش را ذکر کند.

آنچه درباره اظهارنامه ثبت اختراع باید بدانیم

اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود، بایستی موضوعی که حمایت از ان درخواست می شود را تعیین کرده و به فارسی باشد. دارای تاریخ و امضا بوده و شامل ادعا وخلاصه ای از توصیف اختراع و نقشه های مربوطه باشد. هزینه ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت خواهد شد.

به موارد زیر دقت کنید:

 • اگر متقاضی ثبت اختراع، شخص مخترع نیست، بایستی مدارکی دال بر سمت قانونی ارائه کند و ضمیمه اظهارنامه نماید.
 • ادعای مذکور در اظهارنامه، باید گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه شده باشد.
 • توصیف باید به گونه ای باشد که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوطه، واضح و مبرهن بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف، ارائه اطلاعات فنی است و نمی توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد نمود.
 • طبق ماده 7، اگر متقاضی ثبت اختراع، زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است، می تواند آن را مسترد کند.
 • اظهارنامه بایستی فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را شامل می شود، مربوط باشد.

طبق ماده 9 ، متقاضی قادر است که همراه با اظهارنامه خود، درخواست حق تقدم کند که بر اساس کنوانسیون پاریس ، شامل حقوقی خواهد بود.

آنچه درباره حق تقدم اختراع باید بدانید

 • اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد که ظرف مدت معین، رونوشت اظهارنامه را ارائه کرده که توسط مرجع ثبت اظهارنامه که مبنای حق تقدم است، گواهی شده باشد.
 • با پذیرش درخواست حق تقدم، حمایت های کنوانسیون پاریس شامل خواهد شد.
 • بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی‌، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است‌، ارائه دهد.

اظهارنامه ثبت اختراع باید شامل چه مواردی باشد؟

 • ذکر صریح این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.
 • اختراع را توصیف کامل کند.
 • اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان ثبت ، قاقد موارد فوق الذکر است، 30 روز به متقاضی فرصت می دهد تا اصلاحات لازم را انجام دهد. در غیر این صورت، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می شود.
 • اگر در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود، اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد که نقشه های مربوطه را ارائه کند. اگر نقشه ها دریافت شود، تاریخ دریافت نقشه، تاریخ ثبت تقاضا است.

فرآیند هایی که اداره مالکیت صنعتی انجام می دهد

طبق ماده 14، اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع بایستی موارد زیر را در دستور کار قرار دهد:

 • انتشار یک نوبت آگهی در خصوص ثبت اختراع
 • صدور گواهینامه ثبت اختراع
 • بایگانی کردن رونوشت گواهینامه ثبت اختراع و دریافت هزینه های مقرر

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع چیست؟

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به شرح زیر است:

 • بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک است. بهره برداری از اختراع ثبت شده، به شرح زیر است.
 • اگر اختراع در خصوص فرآورده باشد، حقوق ساخت و صادرات و واردات و عرضه برای فروش در اختیار صاحب اختراع است.
 • اگر موضوع ثبت اختراع، یک فرآیند باشد، استفاده از فرآیند و انجام صادرات و واردات در خصوص کالاهایی که مستقیما از طریق این فرآیند حاصل می شود از حقوق صاحب اختراع است.

چه مواردی شامل گواهینامه اختراع نیست؟

 • بهره برداری از کالایی که توسط صاحب اختراع یا با توافق با وی در بازار ایران عرضه می شود.
 • استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیما و وسایل نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشور ها که به صورت موقت یا تصادفی وارد حریم مرز های زمینی یا آب های کشور شده است.
 • هر نوع بهره برداری که فقط به منظور اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام شده باشد.
 • هر نوع بهره برداری توسط شخص حقیقی یا حقوقی که پیش از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده کرده است.

گواهینامه حق اختراع چند سال اعتبار دارد؟

طبق ماده 16 مقررات ثبت اختراع، اعتبار گواهینامه اختراع پس از 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود. به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و پیش از شروع سال، مبلغی که به موجب آیین نامه این قانون تعیین می شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می شود. تاخیر در پرداخت تا حداکثر 180 روز مجاز است.

قوانی

طبق ماده 18، هر ذی نفع قادر است که ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست کند. اگر ذی نفع ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در این قانون رعایت نشده است، با این که مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی وی نیست، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می شود.

هر گواهی نامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعا های مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع، باطل است. رای نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می شود.

درباره قانون ثبت طرح های صنعتی و حقوق مربوطه، بایستی به فصل دوم مقررات ثبت اختراع مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی مراجعه کنید. هر نوع ترکیب خطوط یا رنگ یا شکل سه بعدی یا شکل یک فرآورده های صنعتی یا محصول از صنایع دستی، طرح صنعتی است. تنها زمانی قابل ثبت است که جدید و اصیل باشد.

مخاطب گرامی

ثبت اختراع و ثبت برند، پرستیژ حقیقی و حقوقی دارد. در فرآیند مهاجرتی، اخذ گرین کارت آمریکا، تاسیس استارتاپ و دریافت فاندهای مربوطه، مهاجرت سرمایه گذاری در خارج از کشور و اخذ بورسیه از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور، به عنوان یک امتیاز رقابتی در فرآیند اپلای و دریافت بورسیه، تلقی می شود. لذا اگر ایده خوبی دارید و تولید کننده کالا و خدمات هستید، نسبت به ثبت اختراع و برند در اسرع وقت اقدام کنید و گواهینامه های مربوطه را دریافت نمایید.

مشاوران هلدینگ ملاصدرا آمادگی دارند تا خدمات ثبت برند و اختراع و ثبت هر نوع شرکت و دریافت هر نوع مجوز صنفی را برای علاقمندان در اسرع وقت انجام دهند.

نظرات و دیدگاه های خود را از طریق بخش کامنت در انتهای گفتار به اشتراک گذاشته و لینک این گفتار را از طریق کانال ها و گروه هایی که در شبکه های اجتماعی عضو هستید، به اطلاع متقاضیان مهاجرت و استارتاپ و دانشجویان قرار دهید.

هلدینگ ملاصدرا را در اینستاگرام نیز فالو کنید.