شناسه ملی شرکت


شناسه ملی شرکت

از شناسه ملی شرکت ها چه می دانید؟

شناسه ملی شرکت ها در حقیقت همان کارت شناسایی آن ها است . هر فردی به وسیله کارت شناسایی خود و اطلاعاتِ کلی که در آن به ثبت رسیده است اعم از نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و تاریخ تولد ، احراز هویت و شناخته می شود.
به شرکت ها نیز به جای کارت ملی یک شناسه ای ۱۱ رقمی تعلق می گیرد که تمامیِ کلیت های آن شرکت در قالب این کد رمز گذاری شده است . افراد می توانند با استفاده از این شناسه به داده های کلیِ تمامِ کمپانی ها و شرکت هاِ به ثبت رسیده دست پیدا کنند .

مزایای ثبت شناسه ملی شرکت

با تاثیراتِ مثبتِ اخذ شناسه ملی شرکت بیشتر آشنا شوید !

قانون ، شرکت شما را ملزم به اخذ شناسه ملی می کند. اما این الزام بی دلیل و به جهتِ سنگ انداختن در مسیرِ پیشرفتِ شما نیست .
آن ها برای این الزام دلایلِ مُوَجه و قانع کننده ای دارند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود :
– برخی از شرکت ها با وجود آن که دارای حساب بانکی هستند ولی به صورت غیر فعال به سرمایه گذاری اقدام می کنند و محلِ استقرار ثابت ( دفتر ) و هیچ گونه منشی یا کارمندی ندارند. این گونه شرکت ها را Shell corporation می گویند که تنها بر روی کاغذ ثبت می شوند . از مزیت های اخذ شناسه ملی شرکت این است که مجالِ سوء استفاده های غیر قانونی از این نوع شرکت ها بر روی فرصت طلبان بسته خواهد شد .
– در هر جایی که پول باشد ، به طبع زمینه های فساد نیز شکل می گیرد . مزیتِ این کد ۱۱ رقمیِ هویت بخش به شرکت ها این است که مسیر های شکل گیریِ فساد مالی و پول شویی تا حدِ قابلِ توجهی کنترل و در شرایطی کاملا بسته می شود .

از شناسه ملی شرکت ها چه اطلاعاتی را می توان استخراج کرد ؟

– هویتِ حقوقی و قانونیِ شرکتِ موردِ نظر که رسماً به ثبت رسیده است .
– زمانِ دقیقِ شکل گیری و شروع به کار کردنِ شرکتِ مذکور .
– زمانِ به ثبت رسیده شدنِ رسمیِ شرکت .
– نوعِ فعالیت شرکت یا موسسه مربوطه به همراه نام آن .
– شناسه ثبت شرکت .
– شعبه ثبت شرکت .
– مکانِ استقرارِ شرکت به همراه کد پستی .

* شما می توانید با جستوجویِ دامنه اینترنتیِ http://ilenc.ir وارد سامانه استعلام شناسه ملی شرکت شوید و از دریافت این کد ۱۱ رقمی گرفته تا به دست آوردنِ هر گونه اطلاعاتِ کلی از شرکت ها به وسیله شناسه ملی آن ها بهره مند شوید .

قبل از دریافتِ شناسه ملی با دسته بندی کلی شرکتها آشنا شوید

– شرکت های تجاری :

ممکن است دو یا چند نفر تصمیم به تاسیس یک شرکت بگیرند . هر یک از افراد سهمی را یا در قالب نقدی یا ارائه یک محصول و خدمت ، در کار می آورند تا یک اقدام تجاریِ خاص و مدِ نظرشان را انجام دهند . این افراد تمام سود و زیانی که ازین کار به دست میاورند را بین خود تقسیم کرده و تازه در اینجاست که معنایِ حقیقیِ تجارت و سهیم بودن در همه چیز ، متجلی میشود .

– شرکت های مدنی :

در این نوع شرکتها ، اموال شرکاء برای خودشان است و سود زیانی که از شرکت حاصل شده به خودشان باز میگردد . لازم به ذکر است که عقد مساقات ، مضاربه و مزارعه هم در دسته بندی این نوع از شرکت ها قرار می گیرند .

دریافت شناسه ملی با توجه به ماهیت و نوعِ شرکت

– شرکت با مسئولیت محدود :

آیا شرکت شما تشکیل شده از حدالقل ۲ شریک است؟
این گونه شرکت ها که با این اسم اقدام به فعالیت های تجاری میکنند ، دیگر سرمایه شان را به سهام تقسیم نمیکنند. یعنی در حقیقت هر شخص به اندازه سرمایه ای که در کار آورده متعهد و موظف است .
بعد از ثبت شرکتتان ، حتما باید قیدِ ( با مسولیت محدود ) را ذکر کنید . همین طور نباید اسامی شرکا را قید کنید. اگر نامِ شخصی از شرکا در اسمِ شرکت آورده شود ، آن شخص رَکَبِ بزرگی خورده است . چرا که قید نام یکی از این افراد به معنی این است که فردِ ذکر شده ، شریکِ ضمنی است و در برابر همه تعهدات شرکت وظیفه و مسئولیت مستقیم و بلا مانع دارد.( فرض کنید وقتی همه کاره شما باشید در صورت ایجاد یک گره مالی یا مثلا متعهد نبودنِ یکی از شرکاء ، شما باید یکه و تنها پاسخ گویِ تمامِ پیشامد های ناگوار باشید!)
در این نوع شرکت ها اگر در شرکتنامه یِ تنظیم شده ، تمامِ موارد را بسیط و بدون نقص شرح داده باشید و موارد مربوط به ورود و خروج سرمایه را دقیق ذکر کرده باشید ، دیگر نیازی به تنظیمِ اساسنامه ندارید . در غیر این صورت تسلیمِ اساسنامه به قانون گذار الزامی است .

+ اسناد و مدارک لازم برای تاسیس ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

– دو نسخه از تقاضامه شرکت که حتما امضاء شده باشد
– دو نسخه از شرکتنامه که آن هم حتما باید امضا شده باشد
– دو کپی از اساسنامه شرکت که آن هم باید عنایت کرده و امضا کنید
– اگر موضوع شرکت شما احتیاج به مجوز دارد ، تسلیمِ اصلِ مجوز به مرجع ذی صلاح ضروری است
– دو برگِ دارای امضاء از صورت جلسه مجمعِ عمومی موسسین و هیئت مدیره
– چنانچه حوصله خودتان را هم ندارید و به جای شما ، وکیلتان امورِ مربوط به ثبت شرکت را انجام میدهد ، باید وکالتنامه اصلی را ارائه دهید
– ارائه مدرکی که ثابت کند هیچ یک از افرادِ هیئت مدیره ، سوء پیشینه کیفری و محدودیت قانونی ندارند

– شرکت سهامی خاص :

تعریف این نوع شرکت ها نیز چیزی شبیه به تعریف شرکت هایِ با مسئولیت محدود ، هستند . هر شرکتی که در آن افراد به اندازه سهمی که در کار آورده اند مسئولیت داشته باشند ، شرکت سهامی خاص است . ولی اینجا دقیقا بر عکسِ شرکت هایِ با مسئولیت محدود ، سرمایه به سهام تقسیم میشود . پس این گونه میشود که افرادِ حاضر ، به میزانِ سهامشان در شرکت مسئولیت دارند . شما برای به تاسیس و ثبت رساندنِ این گونه شرکت ها ، احتیاج به ۲ بازرس و حدالقل ۳ سهامدار دارید. نکته شایان ذکری که باید گوش زد کنیم این است که این ۵ نفر ابداً نباید هیچ گونه نسبتِ خونی و فامیلی با یک دیگر داشته باشند .
قطعا با توجه به هوشِ سرشارِ شما دیگر لازم نیست که تاکید کنیم در هنگامِ اسم گذاری برای این نوع شرکت ها ، حتما قیدِ “سهامی خاص ” را ذکر کنید . اما بنا بر عادتِ مالوف یک بار دیگر یاد آوری کردیم تا بعداً مشغول الذمه شما بزرگواران نشویم .

+ اسناد لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص :

– دو نسخه از اظهارنامه شرکت که حتما امضاء شده باشد
– دو نسخه از اساسنامه که آن هم حتما باید امضا شده باشد
– اگر موضوع شرکت شما احتیاج به مجوز دارد ، تسلیمِ اصلِ مجوز به مرجع ذی صلاح ضروری است
– دو برگِ دارای امضاء از صورت جلسه مجمعِ عمومی موسسین و هیئت مدیره
– چنانچه دوباره دیدید حوصله خودتان را هم ندارید و به جای شما ، وکیلتان امورِ مربوط به ثبت شرکت را انجام میدهد ، باید وکالتنامه اصلی را ارائه دهید
– فیشِ اصلیِ گواهی ۳۵% واریزِ سرمایه در یکی از شعب بانکهای سراسر ایران
– ارائه مدرکی که ثابت کند هیچ یک از افرادِ هیئت مدیره ، سوء پیشینه کیفری و محدودیت قانونی ندارند

– شرکت سهامی عام :

میدانید به چه نوع شراکت هایی که بین شما شکل میگیرد ، عنوانِ سهامی عام را میدهند ؟
شرکت هایی که سهامشان را در سازمان بورس اوراق بهادار به فروش میرسانند . ریشه سهامی عام هم از آنجایی می آید که این نوع شرکت ها سهام خود را در بورس به مردم عام میفروشند . آنها کمپانی یا شرکتِ خاصی را برای فروش سهامشان زیر نظر نمیگیرند و وسعتِ خرید و فروششان گسترده تر از یک جامعه خاص و محدود است.
همان طور که از نامش پیدا است ، شرکایِ این گونه شرکت ها دایره وسیع و عامیانه ای را در بر مگیرد . دقیقا بر خلاف شرکت های سهامی خاص که سر جمع پنج یا شش نفر بودند ، شرکتهای سهامی عام دلِ دریایی تری برای جذبِ سهامدار دارند .
اصلا اگر خوش شانس باشند و دارایِ فکرِ اقتصادی باشند ، همین قابلیتِ عام بودن باعث میشود سرمایه آنها سر به فلک بکشد و ارقامِ نجومی را به خود بگیرد .
شما اگر نتوانید بعد از یک سالِ آغازین فعالیت خود ، به سقف ۵۰۰ هزار تومان که برای ثبت شرکت الزامی است برسید و یا افزایشش دهید ، دیگر باید قیدِ شرکت سهامی عام را بزنید و به این نتیجه برسید که استعداد کافی برای ادامه فعالیت در قالب این نوع شرکت را ندارید ( خیلی مودبانه با اجبارتان برای تغییر کاربری شرکت به شما می فهمانند که صلاح است در قالب های دیگری از تجارت به فعالیت بپردازید)

 

 

 

Rate this post