ثبت شرکت مسئولیت محدود


مدارک و مراحل ثبت شرکت چند منظوره

ثبت شرکت مسئولیت محدود

ـ سرمایه شرکت مسئولیت محدود به سهم الشرکه تقسیم می شود نه به سهام و در شرکت مسئولیت محدود برگه ای با نام سهم ااشرکه هر شخص صادر نخواهد شد.

ـ مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت محدود به میزان سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری کرده است.

ـ نقل و انتقال سهام در شرکت مسئولیت محدود علاوه بر تنظیم صورت جلسه و ثبت در سامانه  نیاز به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی داشته  که یک نسخه از سند انتقال می بایست به سازمان ثبت ارائه شود.

ـ ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد تشکیل می گردد.

ثبت شرکت مسولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود نوعی شرکت بازرگانی است که یکی از رایج ترین شرکت ها در ایران نام گرفته است.

.این نوع شرکت ها بیشتر بین افرادی که رابطه ی خویشاوندی و دوستانه دارند و یا عضو یک خانواده هستند، تشکیل می شود

بنا به ماده ۹۴ قانون تجارت این نوع شرکت فقط زمانی ثبت می شود که موضوع شرکت، تجاری باشد.

مسئولیت هر یک از شرکا در شرکت مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که به شرکت آورده اند و این سرمایه هیچوقت به قطعات سهام تقسیم نخواهد شد.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

این نوع شرکت با حداقل دو نفر تشکیل می شود.
حداقل سرمایه مورد نظر ۱۰۰۰۰۰۰میلیون ریال می باشد.
این پروسه ۲۰ روز کاری بطول می انجامد.

مدارک مورد نیاز برای شرکت مسئولیت محدود

  • کپی شناسنامه و کارت ملی برای تمامی اعضاء که در حال فعالیت می باشند.
  • گواهی عدم سوء پیشینه
  • کپی اقرارنامه به همراه امضاء سهامداران
  • دو نسخه فرم تقاضانامه به همراه امضاء سهامداران
  • دو نسخه فرم اساسنامه به همراه امضاء سهامداران
  • اخذ مجوز، زمانی که عنوان مربوطه نیاز به اخذ مجوز را داشته باشد.

انتخاب مدیران و مسئولیت آنها در شرکت مسئولیت محدود

در شرکت مسئولیت محدود هیچ گونه قانونی برای انتخاب مدیر ذکر نشده و انتخاب  معمولا از طریق اساسنامه و یا شرکتنامه انجام می شود و همانطور که در بالا گفتیم این نوع شرکت برخلاف شرکت سهامی مدیران آن می تواند خارج از شرکا نیز باشد.
مسئولیت مدیران در شرکت مسئولیت محدود به دو صورت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تقسیم شده است که حقوق مدنی به قاعده‌ی حقوقی گفته می شود که خارج از حقوق تجارت باشد و مسئولیت مدنی مدیران در شرکت مسئولیت محدود خلاصه و فشرده می باشد

و این موضوع در قانون به عنوان ماده ۱۰۱ مورد بحث قرار گرفته است و مسئولیت دیگر که حقوق کیفری است، طبق ماده ۱۱۵ قانون تجارت در رابطه با کلاهبرداری مورد توجه قرار گرفته است.
طبق ماده ۱۰۵ قانون تجارت در شرکت با مسئولیت محدود حدود اختیارات همانند ثبت شرکت شرکت سهامی خاص می باشد ولی با این تفاوت که به وسیله اساسنامه می توان اختیارات مدیر را محدود نمود. در نتیجه مدیران کلیه ی اختیارات را برای اداره شرکت دارند ولو این که در اساسنامه چیز دیگری نوشته باشد.

 

برخی از اختیارات مدیران مسئولیت محدود

باید صورت جلسه ی مربوط به تصویب ترازنامه، تغییرات در اساسنامه،کاهش و افزایش سرمایه، نحوه تصفیه و انحلال شرکت را به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند.

هر سال گزارشی در رابطه با فعالیت و افزایش و کاهش سرمایه شرکت ارائه گزارش در رابطه با کسر اندوخته های مالی و وضع شرکت را ارائه  میدهند.

با وجود نداشتن صورت دارائی یا اتکا به صورت دارائی ساختگی، منافع موهومی که منافع بی اساسی است  مدیران بین شرکا تقسیم نماید این امر کلاهبرداری است و طبق قانون مجازات می شوند .

همانند شرکت سهامی مدیران می توانند موظف و یا غیر موظف باشند یعنی می توانند برای اداره شرکت پول دریافت کنند و یا به صورت رایگان به اداره شرکت بپردازند.

طبق قوانینی که برای شرکت سهامی گفته شده مدت زمان مدیریت حداقل دو سال می باشد و بهتر است شرکت مسئولیت محدود از این امر پیروی نماید و در صورت تمام شدن ماموریت مدیریت انتخاب مجدد آن باید به وسیله ی مجمع عمومی شرکا انجام گردد.

اداره ثبت شرکت ها