ثبت شرکت سهامی عام


ثبت-شرکت-سهامی-عام

شرکت سهامی عام

 

 مراحل ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام دارای یک ویژگی عمده است و این است که موسسین بخشی از سرمایه شرکت را با فروش سهام به مردم تامین می کنند. در این شرکت، شرکا به همان مبلغ اسمی که سهام دارند، مسئولیت به عهده می گیرند. مبلغ اسمی سهام، ارزش روز هر سهم خریداری شده می باشد. تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام حقوقی یا حقیقی نیز مانند موارد دیگر ثبت شرکت ، دارای شرایط و مقررات به خصوصی می باشد که به صورت مفصل در مورد آن ها صحبت می کنیم.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

 

 • ارائه طرح امضا شده اساسنامه یا اظهارنامه توسط موسسین
 • تهیه اعلامیه پذیره نویسی با انتشار در حداقل دو روزنامه کثیر الانتشار
 • ۲۰ درصد سرمایه در شرکت نگهداری شود و ۳۵ درصد آن به حساب شرکت در بانک قرار داده شود
 • اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

مدارک مورد نیاز :

 

در ابتدا باید اجازه پذیره نویسی و تشکیل شرکت سهامی عام انجام شود. این مراحل به شرح زیر می باشد:

 • طرح اعلامیه پذیره نویسی امضا شد توسط کل موسسین در دو نسخه
 • برابر بودن تصویر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و ارائه آن
 • تکمیل و ارائه اظهارنامه در دو نسخه
 • ارائه اصل گواهی بانکی برای پرداخت حداقل ۳۵ درصد از ۲۰ درصد سرمایه تعهد شده
 • تکمیل و ارائه طرح اساسنامه در دو نسخه
 • در صورت نیاز بودن مجوز برای ثبت موضوع، ارائه اصل مجوز فعالیت که توسط مراجع ذیربط دریافت شده است
 • فرم ثبت نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی تکمیل شود
 • ارائه اصل مجوز اولیه که از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شده است
 • ارائه فیش واریزی مورد نیاز

در مرحله دوم باید برای ثبت شرکت سهامی عام مواردی انجام شود که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

 • صورتجلسه هیئت مدیره در دونسخه ارائه شود.
 • ارائه اساسنامه تصویب شده توسط مجمع عمومی موسس در دو نسخه
 • در صورتی که بخشی از سرمایه موسسین به صورت غیرنقدی است، ارائه اصل گواهی بانکی برای پرداخت حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت
 • صورتجلسه مجع عمومی موسسین متضمن، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیر الانتشار و تصویب اساسنامه تعیین اعضای هیئت مدیره همگی در دونسخه تهیه و ارائه گردد
 • اخذ و ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار که در واقع مجوز ثانویه می باشد.

مزایای تاسیس شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام می تواند در کارکرد شرکت تاثیر زیادی گذاشته و باعث شود شرکت شخصیت حقوقی پیدا کند. مدیران این شرکت می توانند پس از تشکیل شرکت و قبل از اینکه به ثبت برسد، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنند تا آن ها بتوانند شرکت را ثبت کنند. پس از ثبت شرکت به خاطر پیدا کردن شخصیت حقوقی، مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت و تصمیم گیری کرده و معامله انجام دهند.