مشاوره رایگان :

جهت مشاوره رایگان امور ثبتی و حقوقی خود فقط کافیست شماره تلفن خود را برای ما ارسال نمائید، تا کارشناسان و وکلای مجرب ما در کمتر از ۶۰ ثانیه با شما تماس بگیرند .

تماس آنی

ثبت شرکت در افغانستان

با فرایندِ ثبت شرکت در افغانستان بیشتر آشنا شوید

شاید کمتر کسی تا به این لحظه سودایِ ثبت شرکت در افغانستان را به سر داشته است . چه کسی دلش می خواهد در سرزمینی محصور در خشکی و تا مدت ها گرفتارِ جنگ های چندین و چهل ساله بوده است، یک کسب و کارِ جدید راه بیندازد ؟
اگر ما انسان ها محدودیت های ذهنی های خود را کنار بگذاریم و به این بیندیشیم که هر نقطه از زمینِ خدا ، قابلیتِ باروری و ایجادِ طرحی نو دارد، بی وقفه تلاش می کنیم تا به کسب و کارِ جدیدِ خود در آن سرزمین رونق دهیم.

حالا چرا ثبت شرکت در افغانستان ؟!

ثبتِ شرکت در افغانستان ، کشوری به شدت معتقد به رشد و توسعه اقتصادی، می تواند از بلند مدت ترین سرمایه گذاری های زندگی تان باشد . ثبت شرکت در کشور های توسعه یافته شاید دردِ سرها و ضمانت های بیشتری از متقاضی طلب می کند ، اما سرزمین های درحالِ توسعه با ملاطفتِ مبسوط تری با متقاضیانِ ثبت شرکت برخورد می کنند.
طبیعی است ! آن ها نیازِ بیشتری به خلقِ پول و چرخیدنِ چرخه هایِ اقتصادشان دارند . برای مثال کشورِ افغانستان از معدود مناطقی در خاورمیانه است که در زمینه کشاورزی و دامداری حرفِ اول را میزند ( بیش از 81% فعالیت ها در این بخش خلاصه می شود ) ، چرا که دارایِ بیشترین تعدادِ زمین های زراعی و دام و گوسفند است . افغانستان در این زمینه چنان بدونِ رقیب و درخشان فعالیت می کند که از حاصلِ زراعت و دامپروریش به کشورهای ابر قدری همچون : آمریکا ، فنلاند و آلمان صادر می کند .
از طرفی صنعتِ ریسندگی به شدت موردِ علاقه افغان ها است و کارگاه های تولیدیِ صنعتیِ پر سود و در عینِ حال کم تعداد وجود دارند که پتانسیلِ سرمایه گذاری را دارند . تولیدِ تریاک و مورفین هم از دیگر مشاغل شریف و صادراتیِ افغانستان است که استثناً سرمایه گذاری بر روی این بخش به طبع هیجانِ زیادی را میطلبد !

خارجی ها چگونه می توانند در افغانستان ثبتِ شرکت کنند ؟

وقتی به عنوانِ یک شخصِ خارجی به فکرِ ثبت شرکت در کشوری دیگر میوفتیم ، دقیقا به چه چیز فکر می کنیم ؟ گاهی تصورِ ما این است که کشور هایی همچون آذربایجان ، پاکستان ، افغانستان و تاجیکستان به علتِ قرابتِ مرزی و همسایگیِ دیرینه شان با ما از قوانینِ سهل و بی دردسری برای ثبت شرکت ها و حلِ مسائلِ حقوقیِ ما استفاده می کنند .

برای مثال شهرِ بارلی با یک خطِ فرضی به دو قسمت تقسیم میشود که نیمی از آن به بلژیک تعلق دارد و نیمی دیگر به هلند اما همین خط چینِ فرضی باعث شده است که 50% بارلی از قوانینِ هلند پیروی کنند و 50% دیگرش از قوانینِ کشورِ بلژیک . پس فرقی نمی کند کشور ها و شهر ها چه قدر قرابتِ مرزی داشته باشند یا در چه دوره ای از تاریخ در کنارِ هم سرزمینی یکپارچه بودند ، در هر صورت شما باید از ضوابطِ فعلی پیروی کنید تا به پیکره مدنیت و اخلاق مداری خدشه وارد نکنید .

از الزاماتِ قانونیِ ثبت و اخذ جواز شرکت در افغانستان چه می دانید ؟

قوانینِ ثبت شرکت در افغانستان دارای 16 ماده کلی است که در سایتِ سفارتِ این کشور موجود است . ما در اینجا مفادِ آن را در ادامه می آوریم :

ماده ۱: تبعه های خارجیِ شاملِ اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد داشته باشند در افغانستان تجارت کنند وظیفه دارند در صورت پذیرشِ درخواست جواز شان ، برای گرفتنِ مجوز تجاری به وزارت بازرگانی در کابل مراجعه کنند .

ماده ۲: تبعه های خارجیِ شاملِ اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد داشته باشند در افغانستان بازرگانی کنند ، موظف هستند برای دریافتِ جواز تجاری به مرکز وزارت بازرگانی در کابل مراجعه کرده و در صورتِ پذیرشِ درخواست شان ، جواز نامه تجارتی مورد نظر مطابق شرایط ذکر شده در بدل مبلغ 400 دلار آمریکا اجرا می گردد . تاجرانِ خارجی موظف به انجام تائیدات فصل ششم این لایحه نیز هستند .

ماده ۳: تبعه های خارجی ، درونِ نامه اظهارِ درخواستِ خود باید موضوعِ فعالیت بازرگانی خود را به وضوح تشریح کنند .

ماده ۴: بازرگانانِ خارجی که مجوزِ بازرگانیِ افغانی را اخذ کرده اند موظف به رعایت ضوابط نافذِ دولت افغانستان و انجام تعهداتِ قانونی به حکومت این کشور می‌باشند.

ماده ۵: برای کسبِ جوازنامه بازرگانیِ خارجی انجام مراحلِ ذکر شده در ذیل حتمی است :

الف: تسلیمِ درخواست کتبی به همراهِ 3 قطعه عکسِ فردِ متقاضی .
ب- تهیه گواهیِ عدم مسئولیت از مراجع قانونی سرزمینِ تابع شده یِ درخواست دهنده .
ج- تشریحِ نام کمپانی ، زمانِ تاسیس شرکت ، میزانِ سرمایه و نشانیِ استقرارِ ثابت در کشور تابع شده یِ شخصِ متقاضی .

د- ارائه گواهیِ یکی از بانک های کشور تابع شده در جهتِ دارا بودنِ اعتبار مالی شخصِ متقاضی. ه- ضمانتِ کمپانی تاسیس شده در افغانستان از جانب دفتر مرکزی درخواست دهنده و اتاق بازرگانیِ کشور مورد نظر .

و- کلیه مدارکِ ذکر شده فوق به تائیدِ وزارت خارجه کشور تابع شده یِ شخصِ متقاضی و تصدیقِ سفارت افغانیِ مقیم آن کشور از طریق وزارت خارجه دولت افغانستان به وزارت بازرگانی و تجارت ارائه می شود .

ن : کشور تابع شده فردِ حکمی ، همان کشوری است که متقاضیِ حکمی قید شده در آنجا تاسیس گشته است .

ماده 6 : سرمایه اولیه شرکت های بازرگانیِ خارجی مبلغ 100000 دلار آمریکا می‌ باشد .

ماده ۷ : بازرگانانِ خارجیِ صاحبِ مجوزِ افغانی، صرفاً اجازه دارند اموالِ تولید شده در شرکت خود را به افغانستان وارد کرده اند و اموال تولیدیِ بقیه کشورها را که به افغانستان وارد کرده اند نمی توانند .

ماده ۸: بازرگانانِ خارجی اجازه یِ قانونیِ خرده فروشی در افغانستان را ندارند.

ماده ۹: بازرگانانِ خارجی اجازه دارند محصولاتِ تولید کرده در افغانستان را به بقیه کشورها صادر کنند .

ماده ۱۰: گواهیِ اجازه تجارت خارجی به مدتِ 1 سال دارای اعتبار است . ولی در انتهای هرسال چنانچه که کلیه وظایف و تکالیفِ قانونی خویش را انجام داده باشند برای سال آتی تجدید شده و می‌تواند تجارت کنند .

ماده۱۱: بازرگانانِ خارجی موظف هستند دفتر شرکتِ حساب خویش را منطبق با ضوابط منعقد شده در افغانستان به یکی از زبان های رسمی افغانستان ترجمه کنند .

ماده۱۲: مرکزِ فعالیت بازرگانی یک تاجرِ خارجی در افغانستان ، شهر کابل است ، در صورتی که ایجاد نمایندگی های شرکت در ولایات ضرورت دیده شود به موافقه وزارت تجارت نمایندگی مورد نظر در ولایات مربوطه تاسیس شده ، می‌تواند در این صورت وزارت بازرگانی باید با توضیح وجوبِ موافقه مراجع امنیتی را در این مورد دریافت نمایند .

ماده ۱۳: بازرگانانِ خارجی موظف هستند تمام خرید و فروشِ خود را از طریق بانک های کشور افغانستان به وصول برسانند .

ماده ۱۳: بازرگانِ خارجی با کسب تکلیف از وزارت بازگانی می‌تواند اتباعِ خارجی شرکت خود را استخدام کند که این افراد نمی تواند بیشتر از یک هشتمِ تعداد مجموعی کارکنانِ شرکت باشد و ویزایِ اقامت برای تبعه خارجی بعد از تثبیتِ ضرورتِ استخدامِ آن ها از طرف وزارتِ بازرگانی از مراجع ، پاسپورت و ویزایِ افغانستان دریافت کنند .

ماده ۱۴: بازرگانِ خارجی موظف است در صورت بطلانِ قرار داد کارمندانِ خارجی جریان را به وزارت بازرگانی اطلاع دهند. کارمندانِ ذکر شده وظیفه دارند طی قرار دادی که از طریق وزارت تجارت معین می کنند کشور را ترک کنند .

ماده ۱۵: بازرگانِ خارجی وظیفه دارد به حضور در محلِ شرکتِ خود . اگر درخواست خروج موقت از افغانستان را داشته باشد باید وکیل قانونی خود را معرفی کند و در وقت مُقتضی با اجازه وزارت بازرگانی از افغانستان خارج شود .

به این صورت وکیل قانونی ذکر شده ، موظف به انجام تمام تعهداتِ موکلِ خویش از جمله بدهی ها و وظایفِ بازرگانِ مذکور است .

ماده ۱۶: هرگاه بازرگانِ خارجی ، به صورت دائمی از افغانستان خارج شود ، باید وزارت بازرگانی را درجریان قرار داده و وزرات تجارت بعد از تعیینِ عدم مسئولیت ماندن در تمام موسسات مربوطه صاف کردنِ حساب های قید شده اجازه ترک کشور را صادر می کند. وزارت موظف است 2 ماه قبل ازتاریخ خروج متقاضی ، موضوع را به اطلاعِ عام برساند .

به چه اسناد و مدارکی برای ثبت شرکت در افغانستان نیاز دارید ؟

1 : تمامیِ سهامداران ، موظف اند تا کپیِ برابرِ با اصل شده گذرنامه خود را که به تائیدِ کنسولگریِ افغانستان هم رسیده است ، ضمیمه پرونده شان بکنند .
2 : ارائه گواهی مبنی بر عدمِ سوء پیشینه کیفریِ تمامیِ سهامدارانِ شرکت ازامی است .
3 : حسابِ بانکیِ سهامداران در طولِ 6 ماهه گذشته چه تراکنش ها و تغییراتی داشته است ؟ پرینتِ گردشِ مالیِ سهامداران هم الزمی است .
4 : چنانچه وکیلِ شما به نیابت از شما مسئولِ رسیدگی به پرونده ثبت شرکت در افغانستان است باید وکالت نامه ای مبنی بر رضایتِ خود را به او تسلیم کنید .
5 : شرکتِ شما قصد دارد دقیقا در چه زمانی فعالیت بکند ؟ موضوع و ماهیتِ فعالیتِ کمپانیِ خود را صراحتاً در فرم های مربوطه قید کنید .
6 : نشانیِ محلِ استقرارِ شرکت در کابل را مشخص کنید .
7 : شرکت ها باید در افغانستان با نامِ خودشان یک حسابِ بانکیِ مستقل داشته باشند . پس تسلیمِ سندی که نشان دهنده این مهم می باشد نیز الزامی است .
8 : اگر شرکت شما از نوعِ سرمایه گذاری است باید فرمی مبنی بر درخواستِ سرمایه را هم ارائه دهید .

شروع چت
سلام
چگونه میتوانم کمکتان کنم؟