ثبت ایده


ثبت ایده

مراحل ثبت ایده

ثبت ایده واژه و مفهوم انتزاعی بر گرفته از تراوشات مغزی ما انسانهاست که مالکیت معنوی نام گرفته یا یک اثر ذهنی است .

به جای مالکیت معنوی، بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده کنیم  این واژه ترجمه ی Intellectual Propertyاست Intellectual به معنی ذهنی و فکری، Property هم به معنای دارایی یا مالکیت می باشد.

مالکیت محصولاتی که فیزیکی و ملموس هستند مثل دارایی های محسوس و قابل لمس به شمار می روند، ولی فعالیت ذهنی و فکری که در عرصه های مختلف صنعتی، علمی و ادبی و هنری به وجود آمده باشد از جنس فکر هستند که قابل لمس نیستند گرچه در دسته شی قابل لمس تجلی پیدا می کنند اما چیزی که آفریده ی پدیده آورنده است یک امر غیرمحسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می شود.

ایده خود را چگونه ثبت کنیم ؟

طرح یک ایده، می تواند با توجه به ماهیت ذهنی آن، فارغ از هر قید و بندی انجام گیرد. اما ایده زمانی قابلیت ثبت پیدا می کند که اجرایی شود. برای عملی نمودن آن، باید به بسیاری از محدودیتها مانند قوانین فیزیکی ، حقوقی و.. توجه نمود. طرح ایده های جدید یک ارتباط مستقیم با خلاقیت دارد.ایده های ذهنی محض  که اجرا نشده باشند و قابلیت بهره برداری نداشته باشند قابلیت ثبت را ندارند.

به چند گروه تقسیم می شوند و متناسب به نوع گروه می توان نسبت به ثبت آنها اقدام کرد:

۱٫ ممکن است در قالب طرح فیزیکی باشد. در این صورت از دو طریق می توان کار ثبت را انجام داد:
الف) طرح کاملاَ ابداعی باشد. در چنین موردی ایده را به صورت محرمانه ایجاد و تولید کرده و بعد به عنوان یک اختراع می توان ثبت نمود.
ب)  ایده ممکن است طرحی از پیش ایجاد شده را بهبود بخشد. در این صورت طرح خود را به عنوان طرح صنعتی باید ثبت نمود.۲٫ ایده ممکن است قابلیت اجرایی در عالم فیزیکی را نداشته باشد. در این مورد، ایده باید طرح منطقی داشته و محتوای تولید شده می تواند به صورت حق نشر ثبت گردد.
۳٫ ایده ممکن است در یک حوزه خدماتی، تولیدی یا تجاری باشد. برای جلوگیری از سوء استفاده می توان طرح و ایده را به عنوان علائم تجاری ثبت نمود.

نکته :

با توجه به موارد فوق می توان عنوان کرد بسیاری از ایده ها، طرحها و محصولات قابلیت حفاظت قانونی را دارند و می توان با کم ترین هزینه اقدامات حقوقی لازم را جهت حفاظت از آن ها به انجام رساند. انجام این اقدامات در زمینه ی توسعه محصولات مفید اثر است و بستری جهت تجارت نوین در عرصه خرید و فروش ایده ها ایجاد خواهد نمود. لذا خوب است هنگام ثبت ایده با مشاورین ثبت شرکت مشاوره داشته و از روند امور کاملاَ آگاه باشید.

چه تفکری ایده است ؟

هر تفکری که در چارچوب تعریف ایده مطابق تعریف فوق قرار گیرد ایده می باشد. تفکری که منجر به تغییر کمی و کیفی محصول می شود.

۱-ایده هایی که مرتبط با محصولات و چیزهای موجود می باشد به شرط تغییر در ساختار آن ایده می باشد.

۲-پایان نامه های کارشناسی ارشد و طرح های تحقیقاتی که مبتنی بر نوآوری باشد و منجر به تولید محصول جدید یا ابداع روش علمی جدید شود در صورتیکه بیش از یک سال از ثبت اختراع، تاییدیه علمی یا ارائه مقاله نگذشته باشد، ایده محسوب می شود.

مرکز ایده و اختراعات

4.2/5 - (5 امتیاز)