مشاوره رایگان :

جهت مشاوره رایگان امور ثبتی و حقوقی خود فقط کافیست شماره تلفن خود را برای ما ارسال نمائید، تا کارشناسان و وکلای مجرب ما در کمتر از ۶۰ ثانیه با شما تماس بگیرند .

تماس آنی

تمدید طرح صنعتی

آنچه درباره تمدید ثبت طرح صنعتی باید بدانیم

تمدید ثبت طرح صنعتی توسط مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه صورت می گیرد. شرایط تمدید ثبت طرح صنعتی بر اساس مفاد فصل سوم از قانون ثبت برند و طرح های صنعتی صورت می گیرد که در مواد 89 و 90 و 91 به آن پرداخته شده است. تمدید اعتبار ثبت طرحی صنعتی برای 2 دوره 5 ساله متولی امکان پذیر است.

در این گفتار، آنچه متقاضیان ثبت طرح صنعتی و تمدید ثبت طرح صنعتی نیاز دارند بدانند، ارائه شده است. اگر شما مخاطب گرامی، نظر و دیدگاه و تجربه ای درباره تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی دارید یا با پرسش مواجه شدید، مراتب را از طریق بخش کامنت در انتهای گفتار به اشتراک بگذارید.

با ما همراه باشید.

طرح صنعتی چیست؟

ثبت برند و ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع، یک اعتبار و پرستیژ برای رزومه شخصیت حقیقی و حقوقی است. در فرصت های مهاجرتی و تحصیلی با بورسیه، گزینه ای مهم محسوب می شود و می توان از هلدینگ های سرمایه گذاری برای تامین سرمایه جهت تجاری سازی طرح و برند و اختراع، اقدام کرد.

طرح صنعتی، ترکیبی است از هر شکل سه بعدی با خطوط و رنگ یا بدون آن به طوری که ترکیب یا شکل یک فرآورده از نظر تزیینی و زیباشناختی، تغییر داده و سبب جذب مشتری گردد. بعد از ثبت طرح صنعتی، بایستی نسبت به تمدید ثبت طرح صنعتی اقدام کرد. درست مثل تمدید برند که پس از گذشت مدت زمانی مشخص از ثبت آن صورت می گیرد. در صورتی که برند و طرح صنعتی پس از گذشت اعتبار آن، تمدید نشود، باطل بوده و فاقد اعتبار و حمایت های قانونی است.

مدت اعتبار طرح صنعتی

هر طرح صنعتی را نمی توان ثبت کرد و نسبت به مفاد آن، خواستار حمایت های قانونی و حقوقی شد. همان طور که هر لوگویی را نمی تواند ثبت کرد. طرح صنعتی باید بدیع و جدید و اصالت داشته باشد. یک طرح صنعتی زمانی جدید می باشد که طبق ماده 21، از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.

مدت اعتبار طرح صنعتی، 5 ساله است. این 5 سال از زمان تسلیم اظهارنامه ثبت محاسبه می شود. این مدت را می توان تا 10 سال نیز تمدید کرد. هزینه های تمدید نیز باید پرداخت شود.

تمدید ثبت طرح صنعتی چه شرایطی دارد؟

بر اساس فصل سوم قانون ثبت برند و طرح های صنعتی و تجاری کشور، تمدید ثبت طرح صنعتی بر اساس شرایطی امکان پذیر است. مالک طرح صنعتی می تواند بر اساس ماده 28 قانون فوق الذکر، درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی را داشته و نسبت به تمدید 5 ساله آن برای دو دوره متولی اقدام کند.

متقاضی تمدید ثبت طرح صنعتی بایستی حداقل 6 ماه پیش از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی، درخواست خود را تسلیم کند. اگر در بازه زمانی فوق الذکر، اقدامی جهت تمدید ثبت طرح صنعتی، صورت نپذیرفت، می توان تا 6 ماه پس از پایان اعتبار طرح صنعتی، نسبت به تمدید آن با پرداخت جرایمی که قانون هر سال مشخص می کند، اقدام کرد. در غیر این صورت، دیگر طرح صنعتی ، اعتبار ندارد.

نکته ای که باید درباره تمدید ثبت طرح صنعتی بدانید آن است که درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی در 2 نسخه توسط مالک طرح تهیه شده و از طریق او یا نماینده قانونی اش، به مرجع ثبت ارائه می شود. هلدینگ ملاصدرا آمادگی دارد تا از جانب دارندگان طرح های صنعتی، فرآیند تمدید را در اسرع وقت انجام دهد. هزینه های مربوط نیز بایستی طبق تعرفه های سالانه پرداخت شود.

مرکز مالکیت معنوی، بعد از دریافت درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی و پیوست های مربوطه، آن را ثبت کرده و روی هر یک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره را قید می کند و نسخه دوم را پس از مهر و امضا به درخواست کننده عودت می دهد. درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی دارای مشخصاتی باید باشد.

مشخصات تمدید ثبت طرح صنعتی

درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی دارای مشخصات زیر است:

 • یکی این که شماره اظهارنامه و تاریخ ثبت اظهارنامه و جزییات طرح صنعتی که تمدید آن درخواست شده قید می شود.
 • دومی این که طبقه یا طبقات کالای های موضوعی طرح صنعتی درج می شود.
 • نام و آدرس کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده در یکی از استان های کشور درج می شود.

مدارک مثبت هویت متقاضی طرح صنعتی و رسیدهای پرداخت و 6 نمونه از طرح و مدارک نماینده قانونی، بایستی به همراه درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی تسلیم مرکز مالیکت معنوی سازمان ثبت اسناد قوه قضاییه شود.

آنچه درباره تمدید ثبت طرح صنعتی باید بدانید

بر اساس ماده 92 قانون ثبت برند و طرح های تجاری و صنعتی کشور، تمدید ثبت طرح صنعتی، دنباله ثبت اصلی است و در دفتر ثبت طرح به عمل می آید و بعد از انتشار آگهی مربوطه، گواهی نامه تمدید ثبت بر اساس فرم 4-ط صادر می شود. سپس مدارک در اختیار مالک طرح یا نماینده قانونی وی قرار می گیرد.

دقت کنید که گواهی نامه تمدید طرح شامل: مندرجات گواهی نامه اصلی، مدت اعتبار طرح صنعتی ، تاریخ انقضای طرح و تغییرات صورت گرفته می باشد.

تمدید ثبت طرح صنعتی، نباید شامل تغییراتی در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد. اگر این چنین شد، مقررات تغییر طرح صنعتی که در ماده 93 قانون بر آن تاکید شده است، اعمال می گردد.

به چند نکته زیر دقت کنید:

 • مالک طرح صنعتی موظف است که هر گونه تغییر مربوط به نام، آدرس، هویت مالک ونشانی اقامتگاه قانونی یا اعطا اجازه بهره برداری از طرح یا انتقال و یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده را به صورت مکتوب و با مدارک پیوستی به منظور ثبت در سوابق ، به مرکز مالکیت معنوی ارائه دهد.
 • اگر در طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی ثبت شده، تغییراتی ایجاد شد، این وظیفه مالک است که از مرجع ثبت درخواست نماید که تغییرات مذکور در گواهی نامه طرح صنعتی را اعمال کند.
 • اگر مالک طرح، امکان بهره برداری از طرح را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری اعطا کند، مستندات و اسناد رسمی بایستی به منظور ثبت در دفتر مربوطه، به مرکز مالکیت معنوی تسلیم شود. همه نوع جزییات مجوز، محرمامه تلقی خواهد شد.
 • بر اساس تبصره ماده 94 آیین نامه ثبت طرح های صنعتی، فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که بر اساس مفاد قرارداد و مطابق قوانین ومقررات مربوطه باشد، با تغییراتی، قابلیت ثبت دارد.
 • طبق ماده 95 قانون ثبت طرح های صنعتی در ایران، هر نوه انتقال گواهی نامه طرح صنعتی بایستی در مرجهع ثبت، ثبت شود.
 • اگر نسبت به تمدید ثبت طرح صنعتی اقدام نشود وبه هر دلیلی، ثبت طرح صنعتی باطل شود، از تاریخ ثبت، باطل تلقی خواهد شد. رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ شده و مرجع مذکور نیز آن را ثبت و به هزینه محکوم له، آگهی را در روزنامه رسمی قوه قضاییه منتشر میکند. البته حق مطالبه مخارج مزبوز از محکوم علیه دارد.

جزییات فرم ط – 4 برای تمدید ثبت طرح صنعتی در ایران

قوه‌قضائيه

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

اداره كل مالكيت صنعتي

گواهي‌نامه تمديد ثبت طرح صنعتي

شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه

شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي

مشخصات و سهم مالك / مالكان طرح صنعتي

1-     اسم

2-     نشاني

3-     تابعيت

مشخصات طراح / طراحان

1-     اسم

2-     نشاني

3-     تابعيت

مشخصات طرح صنعتي

1-     عنوان طرح

2-     طبقه‌بندي بين‌المللي طرح

3-     كالا / كالاهاي مرتبط با طرح

مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي 5 سال از تاريخ ……  لغايت …………..مي‌باشد. تصوير كامل طرح ضميمه مي‌باشد.

امضاء (با ذكر تاريخ)‌ /                                      رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي

هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و تمدید ثبت طرح صنعتی در سال 1400

 • هزینه حق ثبت اظهارنامه طرح صنعتی برای هر طبقه: 50 هزار ریال
 • هزینه هر طبقه اضافی در اظهارنامه طرح صنعتی: 20 هزار ریال
 • هزینه حق ثبت به ازای یک طبقه برای 5 سال اول: 450 هزار ریال
 • هزینه حق ثبت هر طبقه اضافی برای 5 سال اول: 100 هزار ریال
 • حق ثبت تمدید به ازای یک طبقه برای 5 سال دوم: 900 هزار ریال
 • هزینه حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای 5 سال دوم: 200 هزار ریال
 • هزینه حق ثبت تمدید به ازای یک طبقه برای 5 سال سوم: 450 هزار ریال
 • هزینه حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای 5 سال سوم: 100 هزار ریال
 • جریمه تاخیر در تمدید ثبت طرح صنعتی دوره 5 ساله دوم: 200 هزار ریال
 • جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره طرح صنعتی برای 5 ساله سوم: 100 هزار ریال
 • هزینه استعلام برای انتقال اجازه و بهره برداری یا اعراض طرح صنعتی: 50 هزار ریال
 • حق ثبت انتقال قراردادی و قهری: 300 هزار ریال
 • هزینه صدور گواهی المثنی طرح صنعتی: 100 هزار ریال
 • هزینه حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن: 50 هزار ریال

اگر شما شخص حقوقی هستید و قصد پرداخت تعرفه های دولتی فوق الذکر را دارید، هزینه ها را باید 2 برابر مبالغ فوق الذکر پرداخت کنید. اطلاعات تکمیلی را می توانید هر سال در سایت: https://iripo.ssaa.ir دریافت کنید.

مخاطب گرامی

هلدلینگ ملاصدرا با سابقه طولانی در ارائه خدمات حقوقی و ثبتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه برند و اختراع و طرح های صنعتی و اخذ استاندارد های بین المللی و گواهینامه ها و مجوز های صنفی، آماده ارائه خدمات با بهترین کیفیت است. اگر قصد ثبت طرح صنعتی یا ثبت برند یا تمدید برند یا تمدید ثبت طرح صنعتی دارید، برای پرهیز از پرداخت هزینه اضافی و جرایم و اتلاف وقت، با کارشناسان ما از طریق بخش ارتباط با ما در تماس باشید.

لینک این گفتار را از طریق کانال ها و گروه هایی که در شبکه های اجتماعی داریدبه اطلاع دوستان و فعالان کسب و کار برسانید. هلدینگ ملاصدرا را در اینستاگرام و تلگرام نیز دنبال کنید تا در جریان جدید ترین خدمات خلاقانه هلدینگ برای کسب و کارهای ایرانی در عصر 1400 قرار بگیرید.

شروع چت
سلام
چگونه میتوانم کمکتان کنم؟