مشاوره رایگان :

جهت مشاوره رایگان امور ثبتی و حقوقی خود فقط کافیست شماره تلفن خود را برای ما ارسال نمائید، تا کارشناسان و وکلای مجرب ما در کمتر از ۶۰ ثانیه با شما تماس بگیرند .

تماس آنی

اصول حسابداری

همه آنچه درباره اصول حسابداری باید بدانیم

اصول حسابداری پذیرفته عمومی یا (GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES) که GAAP نامیده می شود، قواعدی است که مورد پذیرش اهالی حسابداری و مدیریت امور مالی بنگاه ها قرار دارد. مفروضاتی است که یک چارچوب را تشکیل می دهد و فعالان این عرصه مدیریت مالی، تلاش میکنند طبق همین اصول، به تنظیم صورت های مالی و ارائه صورت سود و زیان و ایجاد ترازنامه و ارائه گزارش های مورد نیاز مدیریت و ذینفعان ، اقدام کنند.

یادگیری اصول حسابداری و الفبای حسابداری و استاندارد های حسابداری، صرفا موردی نیست که از اعضا واحدحسابداری یک بنگاه انتظار داشته باشیم. بلکه هر فردی که به نوعی صاحب کسب و کاری هست، بایستی از اصول حسابداری، بداند و تا حدی به تحلیل صورت های مالی نیز اگاهی داشته باشد.

در این گزارش هلدینگ ملاصدرا، تلاش شده تا اطلاعات جامعی درباره اصول حسابداری ارائه شود. نظرات و دیدگاه های خود را از طریق بخش کامنت در انتهای این گفتار به اشتراک بگذارید.

با ما همراه باشید.

آنچه در اصول حسابداری باید بیاموزیم

اگر قصد دارید اصول حسابداری را به صورت آکادمیک و حرفه ای یاد بگیرید، سرفصل های زیر را در نظر داشته باشید که جزییات هر یک را در ادامه این گفتار هلدینگ ملاصدرا نیز ارائه کردیم.

در مفاهیم حسابداری، موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

 • اخلاق در حسابداری
 • سازمان های تجاری
 • مفروضات حسابداری
 • معادله حسابداری
 • صورت های مالی
 • فرق حسابداری عمومی با حسابداری خصوصی
 • مشاغل حسابداری

داده های فعالیت واحد تجاری، رویداد های مالی است که یک واحد تجاری با آن درگیر است. دفتر داری، بخشی از حسابداری است و بخش عملیاتی حسابداری محسوب می شود. اصول حسابداری همان طور که در ابتدای گفتار گفتیم، اصول و روش های مناسب دستیابی به اطلاعات مالی را شامل می شود. شالوده کار حسابداران است.

یکی از مهم ترین اصول حسابداری، اصل بهای تمام شده است که در حسابداری صنعتی بسیار کاربرد دارد.

اصل بهای تمام شده تاریخی چیست؟

طبق این اصل از اصول حسابداری ، دارای و خدمات خریداری شده بایستی به بهای تمام شده واقعی خود، ثبت شود حتی اگر خریدار، اعتقاد داشته باشد که درمعامله سود کرده و ارزش دارایی، بیش از مبلغ پرداختی بابت خرید آن است. یعنی دارایی تا زمانی که در واحد تجاری ،وجود دارد، باید در دفاتر حسابداری به بهای تمام شده نگهداری شود و تغییرات ارزش دارایی در طی زمان، منظور نمی شود. همین قضیه سبب شده تا ارزش روز دارایی های ملکی بسیاری از شرکت های بورسی، گاها هزاران برابر ارزش دفتری آن ها باشد.

موضوعی که اهمیت افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها را جدی می کند.

2 اصل مهم: دارایی و بدهی چیست؟

دارایی و بدهی در اصول حسابداری از ارکان مهم هستند. دارایی ها، منابع اقتصادی به شمار می روند که انتظار داریم در آیند برای بنگاه، سودآور باشند. مثل وجه نقد و موجودی کالا و زمین و ساختمان. بدهی، ادعاهای بیرونی بوده و به معنای تعهدات اقتصادی قابل پرداخت به افراد بیرون از واحد تجاری اطلاق می شود و بستانکاران نامیده می شوند.

صورت سود و زیان

در اصول حسابداری ، باید به صورت سود و زیان توجه کرد. خلاصه ای از درآمد ها و هزینه های یک بنگاه بوده برای دوره زمانی مشخص مثل یک ماه یا یک سال. در مقابل صورت جریان وجوه نقد که در اصول حسابداری به آن توجه می شود، با صورت سود و زیان متفاوت است.

صورت حریان وجوه نقد، مجموعه دریافتی ها و پرداختی های نقدی واحد تجاری در طول یک دوره است. وقتی دریافتی های نقدی یک واحد تجاری بیش از پرداخت های نقدی آن باشد، فعالیت های واحد تجاری سبب افزایش خالص وجوه نقد می شود.

تجزیه و تحلیل و ثبت معاملات

در بحث تجزیه و تحلیل و ثبت معاملات که از بنیادی ترین موضوعات در اصول حسابداری است ،موارد زیر بررسی می شود:

 • موضوع حساب و دارایی ها و بدهی ها.
 • موضوع حقوق مالکانه
 • موضوع حسابداری دو طرفه و T
 • ثبت مبادلات در دفتر روزنامه
 • نمودار حسابها
 • مانده عادی یک حساب
 • داستان درامد ها و هزینه ها

بدهی ها چیست؟

در اصول حسابداری، بدهی به صورت زیر نشان داده می شود:

 • اسناد پرداختنی: حسابی که ماهیت مخالف با اسناد دریافتنی داشته و اسناد پرداختنی بیانگر پرداخت مبلغی در آینده می باشد. پرداخت این مبلغ توسط تعهدی کتبی، تضمین شده است. اسناد پرداختنی، تعهد پرداخت بهای کالا یا خدماتاست.
 • حساب پرداختنی: حسابی است که ماهیت مختلف با حساب دریافتنی دارد. حساب پرداختنی به منزله تعهد شفاهی پرداخت وجه در آینده است.
 • سایر بدهی ها: یعنی سایر گروه ها و حساب های بدهی که در صورت لزوم درواحد تجاری از بابت هزینه هایی که پرداخت آن به آینده موکول شده، مورد استفاده قرار می گیرد.

حسابداری دوطرفه در اصول حسابداری

در بسیاری از بنگاه ها، حسابداری دو طرفه اعمال می شود. یعنی تاثیرات دوجانبه هر مبادله ثبات می شود. در نتیجه هر مبادله حداقل دو حساب را تحت تاثیر قرار می دهد. حساب تی یعنی شکلی از حساب که سمت راست، بدهکار و سمت چپ، بستانکار ثبت می شود.

اگر مجموع بدهکاری های یک حساب، بزرگ تر از مجموعه بستانکاری های همان حساب باشد، حساب دارای مانده بدهکار شده و اگر مجموع بستانکارهای یک حساب، بزرگ تر از مجموعه بدهکاری همان حساب شد، حساب مانده بستانکار است.

(قواعد بدهکار و بستانکار کردن و مانده عادی حساب ها در اصول حسابداری)

تعدیل حساب

از دیگر موضوعات مهم در اصول حسابداری، آشنایی با تعدیل حساب است. در بحث تعدیل حساب ها، شما باید روی موارد زیر تمرکز داشته باشید:

 • اندازه گیری سود تجاری: فرآیند تعدیل حساب
 • حسابداری مبنای تعهدی در مقابل حسابداری مبنای نقدی
 • دوره حسابداری
 • اصل شناسایی درامد
 • اصل تطابق (مقابله هزینه با درآمد)
 • فرض دوره زمانی
 • تعدیلات حساب ها
 • پیش پرداخت ها و تعهد ها
 • پیش پرداخت هزینه ها و استهلاک دارایی ثابت
 • منظور از هزینه ها و درآمد های معوق
 • منظور از پیش پرداخت هزینه ها
 • منظور از پیش دریافت درامد ها

محصول نهایی حسابداری، بدون توجه به طول دوره، صورت مالی است که مهم ترین مبلغ در صورت مالی سود و زیان ویژه دوره مالی است. سود ویژه، یعنی توانایی واحد تجاری در ایجاد درآمد هایی از محصولات یا خدمات که مازاد بر بهای تمام شده عملیات است. در اندازه گیری سود، برای این که حساب ها و ثبت ها به روز باشند، بنگاه باید پیش از تهیه صورت های مالی، یک سری اعمال حسابداری را در پایان هر دوره صورت دهد که این مرحله را تعدیل می گویند.

حسابداری مبنای تعهدی در مقابل حسابداری مبنای نقدی

از اصول حسابداری مهم است. مبنای تعهدی و مبنای نقـدی در حسـابداری در سـطح وسـیعی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد . در حسابداری مبنای تعهدی، حسابدار تأثیر یك رویداد را فورا پس از اتفاق رویداد شناسایی می نماید. هنگامی که یك واحد تجاری خدماتی را ارائه و یا کالایی را به فروش می رساند و یا هزینه ای تحمـل مـی کنـد، حسابدار بدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد باید مبادله را در دفاتر ثبت کند. در مبنای تعهدی، درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل شناسایی و ثبت میشوند.

در حسابداری مبنای نقدی، حسابدار مبادله را تا زمان دریافت و یا پرداخت وجه ثبت نمیکند. در این مبنا دریافتهای نقد، به عنوان درآمد و پرداختهای نقد به عنوان هزینه در نظر گرفته میشوند. اصول پذیرفته شده حسابداری، واحد های تجاری را ملزم به استفاده از مبنای تعهـدی حسـابداری ساخته است و این الزام به این معناست که باید حسابداران درآمدها را به محض تحقق و هزینه هـا را به محض وقوع بدون در نظر گرفتن دریافت یا پرداخت وجوه نقد، ثبـت کننـد.

تکمیل چرخه حسابداری

چرخه حسابداری مقوله مهمی است که در اصول حسابداری باید به آن توجه داشت. عناوین فرعی مربوط به تکمیل چرخه حسابداری به شرح زیر است:

 • کاربرگ حسابداری
 • شیوه بستن حساب های موقت
 • صدور تراز آزمایشی اختتامیه
 • طبقه بندی دارایی ها و بدهی های بنگاه
 • شیوه ثبت بستن حساب های موقت
 • آشنایی با صورت های مالی و ترازنامه
 • آشنایی با نسبت جاری و نسبت بدهی
 • آشنایی با ثبت های معکوس

آشنایی با حسابداری فعالیت های بازرگانی

در بحث حسابداری فعالیت های بازرگانی، اطلاع از موارد زیر مهم است:

 • چرخه عملیات واحد بازرگانی
 • سیستم های موجودی کالا
 • انواع تخفیفات
 • برگشتی های خرید و تخفیفات
 • هزینه های حمل
 • فروش کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • تخفیفات نقدی فروش، برگشتی های فروش و تخفیفات
 • تعدیل و بستن حساب ها در یک واحد بازرگانی
 • اصول تعدیل موجودی کالا بر مبنای شماری فیزیکی
 • اصول حسابداری کالای بازرگانی در سیستم ادواری

مخاطب گرامی

مباحث اصول حسابداری بسیار زیاد است و در این مجال نمی گنجد. اما کلید واژه ها و سرفصل ها را در نظر داشته باشید.

هلدینگ ملاصدرا در زمینه مشاوره های مالیاتی و حسابداری، آماده ارائه همه نوع خدمات به مودیان محترم در سراسر کشور است. علاوه بر این سرویس ، دریافت کلیه مجوزهای صنفی ، دریافت گواهینامه های بین المللی ، ثبت برند ، ثبت هر نوع شرکت (مسئولیت محدود و سهامی خاص) و تعاونی در سراسر کشور ، از دیگر فعالیت های موفق این مجموعه به شمار می رود. برای انجام و پیگیری مسائل اداری مربوط به این موضوعات، می توانید از خدمات کارشناسان مجرب ما با پرونده های موفق در سال های اخیر، بهره مند شوید که مشاوره و اخذ مجوز کار ایمن و اخذ رتبه و گرید پیمانکاری و اخذ پروانه کسب بازاریابی شبکه ای نیز از جمله آن موارد است.

لینک این گفتار را از طریق کانال ها و گروه هایی که در شبکه های اجتماعی عضو هستید، به اطلاع مدیران شرکت ها و مودیان مالیاتی و فعالان کسب و کار برسانید. اینستاگرام و تلگرام هلدینگ ملاصدرا را فالو کنید تا هر روز در جریان جدید ترین گزارش ها و اخبار این هلدینگ در ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مالیاتی باشید.

شروع چت
سلام
چگونه میتوانم کمکتان کنم؟